Potencjał militarny Turcji.

Turcja ma jedną z najsilniejszych armii w NATO. Ma więcej żołnierzy niż jakikolwiek (poza Stanami Zjednoczonymi) kraj członkowski Paktu Północnoatlantyckiego. Armia bazuje na poborze.

sobota, 18 września 2021

 

Tureckie siły zbrojne to jeden z najsilniejszych związków militarnych funkcjonujących w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego. Według niektórych źródeł potencjał bojowy armii tureckiej stawia siłę militarną tego państwa na drugim miejscu w NATO, to jest od razu po Stanach Zjednoczonych. Jakiego sprzętu używają Turcy?

Turcy, w przeciwieństwie do pozostałych państw w NATO, wciąż "siłę ludzką" czerpią z poboru, z  wyjątkiem sił powietrznych, które opierają się na personelu zawodowym, a nie - jak w przypadku innych członków Paktu Północnoatlantyckiego - z armii zawodowej.

Ponadto pamiętajmy, że dziś o sile armii nie stanowi tylko liczba żołnierzy, ale również sprzęt, z jakiego ci żołnierze mogą korzystać.

Jednak niezależnie od tego, na którym miejscu uplasujemy tureckie siły zbrojne, potencjał armii tureckiej nie jest siłą, którą jakikolwiek kraj mógłby zignorować.

Można w nim znaleźć informacje o wybranych elementach uzbrojenia tureckiego, których cechą wspólną jest to, że weszły one na stan sił zbrojnych Turcji w tym wieku.

Więcej, ciekawych informacji, pod niżej podanym linkiem do oryginalnej wersji artykułu autorstwa Marka Kowalskiego. 

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/to-druga-najwieksza-armia-w-nato-czym-dysponuje-turcja/ylg2w9h