Narodowy Plan Działań na rzecz Efektywności Energetycznej (EEAP).

Turecki rząd zainwestuje 11 miliardów dolarów aby zmniejszyć zużycie energii pierwotnej o 14 procent do roku 2023

środa, 17 stycznia 2018

Turcja ma krajowy plan działania w zakresie efektywności energetycznej (NEEAP). W jego ramach turecki rząd zainwestuje 11 miliardów dolarów aby zmniejszyć zużycie energii pierwotnej o 14 procent do roku 2023. Inwestycje będą skierowane na rozwiązania zwiększające efektywność energetyczna tureckiej gospodarki.  Jest to ważny krok w kierunku uczynienia szybko rozwijającej się gospodarki również bardziej energooszczędną. Plan opiera się na założeniu, że zrównoważone, wydajne i ostrożne wytwarzanie i zużycie energii ma kluczowe znaczenie zarówno dla wzrostu gospodarczego, jak i zdrowego środowiska naturalnego. Jego realizacja będzie wspierana także srodkami finansowymi, alokowanymi przez EBRD

Turcja stała się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie, a wzrost realnego PKB w 2017 roku wyniesie około 7 procent. Rząd spodziewa się wzrostu średniego do około 5,5 procent rocznie w ciągu najbliższych trzech lat.

Przy takim tempie wzrostu pojawia się oczywiście zwiększone zużycie energii. Według danych rządowych Turcja ma najwyższe tempo wzrostu zapotrzebowania na energię wśród wszystkich krajów OECD. Jednakże jest w stanie zaspokoić jedynie około 26% całkowitego zapotrzebowania na energię ze źródeł krajowych i jest zależny od importu w przypadku ponad 90% zapotrzebowania na ropę i gaz; ta zależność w znacznym stopniu przyczynia się do nierównowagi zewnętrznej kraju. W związku z tym poprawa efektywności energetycznej jest niezwykle ważna dla Turcji.

Narodowy Plan Działań na rzecz Efektywności Energetycznej (NEEAP) pomoże sprostać temu wyzwaniu. Opracowany z pomocą EBOR i finansowany przez Unię Europejską, NEEAP ściśle śledzi i odzwierciedla działania i polityki Unii Europejskiej w obszarze energii i efektywności energetycznej.

Plan obejmuje dużą liczbę środków, łączących ogólne ramy efektywności energetycznej i przekrojowe działania sektorowe. Obejmują one takie etapy, jak większe wykorzystanie energii odnawialnej i centralnego ogrzewania w budynkach oraz zachęcanie do stosowania skojarzonej produkcji ciepła i energii w różnych branżach. Plan przewiduje także opracowanie krajowego mechanizmu finansowania efektywności energetycznej oraz ram regulacyjnych dla stworzenia rynku ogrzewania i chłodzenia.

Działania sektorowe obejmą przemysł, transport, budownictwo, ogrzewanie i chłodzenie, rolnictwo i wytwarzanie energii oraz samą transformację.

Turcja intensywnie inwestuje również w rozwój potencjału odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa, słoneczna, wodna i geotermalna. Kraj dąży do tego, aby do 2023 roku zbudować 30% całkowitej zainstalowanej mocy ze źródeł odnawialnych. Celem jest dodanie 34 GW energii wodnej, 20 GW energii wiatrowej, 5 GW energii słonecznej, 1,5 GW energii geotermalnej i 1 GW biomasa. Turcja dąży również do tego, aby 10 procent zapotrzebowania sektora transportowego było zaspokajane przez energię odnawialną.

Krok w kierunku zielonej energii wspiera EBOR. Inwestycje EBOR w zieloną energię w Turcji obejmują samodzielne projekty na dużą skalę, takie jak elektrownia wiatrowa Enerjisa Bares w Balıkesir, farma wiatrowa Rotor w Osmaniye i elektrownie geotermalne Efeler i Kizildere, oba w Buyuk Menderes Graben, obszarze w Turcji z największy potencjał dla energii geotermalnej.

Bank finansuje również wytwarzanie średnich i małych energii ze źródeł odnawialnych w sektorze prywatnym za pośrednictwem specjalnych linii kredytowych dla banków tureckich, MidSEFF (średnioterminowy instrument finansowania zrównoważonej energii w Turcji) i TurSEFF (turecki instrument finansowania zrównoważonej energii). EBOR finansuje również zrównoważoną energię w sektorze mieszkaniowym za pośrednictwem TuREEFF, tureckiego instrumentu finansowania mieszkalnictwa na rzecz efektywności energetycznej w Turcji.

Do tej pory finansowanie Banku w tych trzech ramach w wysokości 1,8 miliarda euro osiągnęło ponad 1000 firm i 1 500 gospodarstw domowych.