Księżyc nieodległym celem. 10-letni plan podboju kosmosu.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował o planach wysłania tureckiego wehikułu na Księżycu. Lądowanie na Srebrnym Globie ma się odbyć w setną rocznicę powstania Republiki Turcji, a więc już w 2023 roku.

niedziela, 14 lutego 2021

W 2023 roku przypada stulecie powstania Republiki Turcji. Przez ten okres Turcja wykonała olbrzymi skok w rozwoju gospodarczym i społeczny. Jest dziś ważnym członkiem światowej społeczności. Rząd turecki przyjął czas jakiś temu, rocznicową, strategię rozwoju do 2023 roku. Oparto ją na przewidywaniu wzrostu populacji do poziomu ok 100 milinów obywateli i potrzeby zapewnienie im dobrych warunków życia, edukacji, opieki społecznej oraz równych szans dostępu do nauki i powszechnego dostępu do usług socjalnych. W gospodarce, plan ten zakłada wzmocnienie naturalnych przewag konkurencyjnych tureckiej gospodarki oraz intensywny rozwój nowych dziedzin opartych o własną innowacyjność wynikająca wysokiego poziomu edukacji i nauki. W konsekwencji, stanowi to solidny grunt umocnienia dumy narodowej Turków. Nie tylko z powodu „Wspaniałego Stulecia” ale przede wszystkim z aktualnej pozycji kraju. Oczywiście realizacja programu napotyka wiele przeszkód, w tym wynikających z czynników zewnętrznych. Niemniej jednak, krok po kroku, Turcja zbliża się do celu, którym jest dołączenie do elitarnego klubu 10 największych gospodarek świata.

Plan 2023 ma kilka „kamieni milowych”, w postaci spektakularnych projektów infrastrukturalnych. Jednym z nich jest np. działające już w Stambule mega lotnisko. To jest projekt „wizytówka” widoczny dla wszystkich podróżujących do, przez i z Turcji. Nie mniej ważne są także projekty polepszające warunki życia przeciętnych Turków. Dobrym przykladem jest rozbudowa infrastruktury usług zdrowotnych w Turcji, która wydaje się lepsza niż w wielu krajach zachodnich, w tym - zdaniem autora -  lepsza niż w Polsce. Turecki sektor zdrowia radzi sobie z pandemia COVID-19 za pomocą szpitali, ośrodków zdrowia, sprzętu medycznego (głównie produkcji lokalnej), dobrze wyszkolonej i licznej grupie  lekarzy, pielęgniarek, techników medycznych i pozostałego personelu medycznego. System zabezpieczenia społecznego zapewnia usługi zdrowotne wszystkim populacjom i zasadniczo nie ma żadnych kosztów ani kosztów minimalnych. Co więcej, Turcja ma możliwości i  w pelni z niej korzytsa świadczenia usług zdrowotnych uchodźcom (ponad 5 mln), a także zagranicznym turystom z Europy Zachodniej przybywajacych naleczenie i odnowe bilogiczną do  tureckich szpitali i osrodków rehabilitacyjnych (nawet podczas pandemii).

Ostatnio zaś (luty 2021) Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował o planach kraju dotyczących lądowania tureckiego wehikułu na Księżycu. Lądowanie na Srebrnym Globie miałoby się odbyć w setną rocznicę powstania Republiki Turcji, a więc już w 2023 roku. - JeśliBóg pozwoli, lecimy na Księżyc - powiedział prezydent podczas konferencji, na której ujawnił 10-letni program kosmiczny. Jego kluczowym elementem jest wysłanie tureckich astronautów na Księżyc. Polityk chciałby, aby misja zbiegła się w czasie z setną rocznicą powstania Republiki Turcji. Jeśli to się stanie, Turcja będzie czlonkiem elitarnego klubu, który eksploruje naszego naturalnego satelitę.

Informacja własna