EBRD pożycza 102 miliony USD Akfen Holding. Na wiatr i słońce.

EBRD wzmacnia zaangażowanie w turecką gospodarkę.Jest wiodącym podmiotem finansowym wspierającym rozbudowę źródeł energii odnawialnej w Turcji. 

wtorek, 11 września 2018

Jak podano 11 września 2018 roku zapewnił pakiet finansowy dla Akfen Holding w wysokości do 102 miliony USD na finansowanie inwestycji czterech nowych farm wiatrowych i dziewięciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 327 MW.

Nowe finansowanie pokazuje zaangażowanie EBOR w turecką gospodarkę i wiarę w fundamentalne znaczenie globalnego podejścia do rozwoju na energii odnawialnej.

Akfen Renewables, lub Akfen Yenilenebilir Enerji, jest właścicielem i operatorem elektrowni wiatrowych, słonecznych i wodnych. EBOR i IFC, sektor prywatny Banku Światowego, są udziałowcami mniejszościowymi w spółce, z udziałem po 15,98 proc.

Firma inwestuje w cztery nowe farmy wiatrowe o łącznej mocy 242 MW: Ucpinar (99 MW), Kocalar (26 MW) i Hasanoba (51 MW) w Çanakkale, prowincja w północno-zachodniej Turcji na cieśninie Dardanele, oraz Denizli (66 MW) w prowincji o tej samej nazwie w południowo-zachodniej części kraju.

Farmy wiatrowe będą oceniane i certyfikowane corocznie pod względem ich efektywności środowiskowej, społecznej i zarządzania przez agencję ratingową Vigeo-Eiris. Po uruchomieniu oczekuje się, że zaoszczędzą one około 340 000 ton emisji gazów cieplarnianych rocznie.

W przypadku dziewięciu nowych elektrowni fotowoltaicznych w pięciu lokalizacjach w Turcji, EBOR pożycza do 52 milionów USD. Łączna moc nowych instalacji fotowoltaicznych wyniesie 85 MW.

Kayrıl Karabeyoğlu, dyrektor generalny Akfen Renewables, powiedział: "Dzięki projektom, które będziemy realizować, podejmujemy zdecydowane kroki zmierzające do osiągnięcia celu, jakim jest osiągnięcie całkowitej mocy zainstalowanej wynoszącej 1 000 MW w procesie wytwarzania czystej energii do 2020 r. Będziemy nadal dokonywać nowych inwestycji oraz potencjalne akwizycje, szczególnie w sektorze energii wiatrowej, w nadchodzącym okresie. "

Arvid Tuerkner, dyrektor zarządzający EBOR w Turcji, powiedział: "Energia odnawialna pozostaje atrakcyjną inwestycją w Turcji. Nasze nowe finansowanie wspiera ambicję Akfen Holding, aby stać się jednym z największych producentów energii odnawialnej w kraju. To kolejny impuls dla sektora, ponieważ Turcja przechodzi na produkcję energii w kraju. "

Harry Boyd-Carpenter, dyrektor EBOR ds. Energetyki i mediów, powiedział: "Cieszymy się, że możemy wspierać Akfena w tych ważnych projektach. Ich wielkość i szybkość ich realizacji podkreślają skalę transformacji energetycznej, która zapewnia Turcji bezpieczną, czystą i przystępną cenę. "

Wspieranie tego projektu jest częścią większego wysiłku EBOR, który ma pomóc Turcji zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym. Zgodnie z planem działania w zakresie energii odnawialnej opracowanym przez Ministerstwo Energetyki i Zasobów Naturalnych w kraju przy wsparciu EBOR, Turcja zamierza zainstalować do 2023 r. 27 GW mocy wytwórczych niezwiązanych z hydroenergią, z czego 20 GW przypada na wiatr. i 5 GW licencji na energię słoneczną.

EBOR jest znaczącym inwestorem w Turcji. Od 2009 roku zainwestował prawie 11 miliardów euro w różne sektory tureckiej gospodarki, prawie wszystkie inwestycje w sektorze prywatnym. Połowa portfela Banku w Turcji to inwestycje promujące zrównoważoną energię i wykorzystanie zasobów.