Dalsze mocnienie Liry. Rosną rezerwy walutowe.

Restrykcyjność polityki monetarnej Banku Centralnego w Turcji przynosi umocnienie Liry. W listopadzie 2020  kurs USD/TRY kurs wynosił 8,58 lir za dolara a w końcówce 2020 roku spadł do poziomu 7,57. Lira się umacnia. Pod koniec stycznia 2021 kurs wynosił 7,37. Wzrosły także rezerwy tureckie walutowe od najniższego poziomu z września 2020 r. o 13,6 mld USD.

niedziela, 31 stycznia 2021

Impulsem do umocnienia się liry był  komunikat tureckiego banku centralnego mówiący o tym, że stopy procentowe zostaną utrzymane na wysokim poziomie, aż nie dojdzie do trwałego wyhamowania inflacji. "Może dojść do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, jeśli będzie to potrzebne" - zapowiedział Bank Centralny Republiki Turcji. Inflacja wyniosła w grudniu 14,6 proc. r./r.  Inwestorzy spodziewają się, że bank centralny będzie trzymał się monetarnej ortodoksji. Decyzja o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie jest interpretowana jako reakcja na osłabienie gospodarki w końcówce roku i na umocnienie liry. Bank Centralny Republiki Turcji na poprzednich dwóch posiedzeniach podniósł stopy  o łącznie 675 pb.

Przypominamy, że Bank Centralny Turcji zdecydowała  24 grudnia 2020 r o podwyżce głównej stopy procentowej. Była to już druga taka decyzja w końcówce roku i przyniosła wzrost wartości tureckiej Liry. Rada Polityki Monetarnej tureckiego banku centralnego zdecydowała się  podnieść referencyjną stopę procentową z 15 proc. do 17 proc. Podwyżka aż o 200 punktów bazowych była większa od przewidywań. To już druga podwyżka stóp procentowych w Turcji. Poprzednia miała miejsce 19 listopada. Wówczas nastąpił duży wzrost stopy referencyjnej  z 10,25 do 15 proc. Według oficjalnego komunikatu Banku „W następnych okresach restrykcyjność polityki monetarnej będzie z pełną mocą utrzymywana, dopóki wskaźniki nie pokażą silnego i trwałego spadku inflacji do poziomu celu inflacyjnego”  .

Lira zaczęła się umacniać już od początku listopada, gdy dokonano zmian na stanowiskach ministra finansów oraz Prezesa banku Centralnego. Nowo powołani decydenci deklarują utrzymanie restrykcyjnej polityki finansowej i dążenie do dalszego umacniania liry.

Większość rezerw (12,1 mld USD) pochodzi z rezerw spot. Wszystko to wydarzyło się, gdy lira turecka umocniła się o prawie 14 proc. w stosunku do dolara od listopadowego minimum. Rezerwy walutowe banku centralnego Turcji wyniosły 93,3 mld USD (76,9 mld euro) na koniec grudnia, co oznacza wzrost o 12,8 proc. w porównaniu miesięcznym. Bank centralny podał w komunikacie, że rezerwy walutowe wzrosły o 17,8 proc. miesiąc do miesiąca w grudniu do 48,5 mld USD, podczas gdy rezerwy złota wzrosły o 8,1 proc. do 43,2 mld USD.W prezentacji polityki na 2021 r. bank centralny zapowiedział, że nadal będzie zaspokajał „wymaganą część" popytu na waluty obce państwowych spółek importujących energię. Jednak zasygnalizował, że „wielkość sprzedaży walut obcych może być stopniowo zmniejszana, o ile pozwalają na to warunki rynkowe".

W grudniu turecki bank centralny obniżył sprzedaż dolara państwowemu importerowi energii, Botasowi, do rekordowo niskiego poziomu w ciągu miesiąca, dążąc do odbudowy rezerw walutowych. Sprzedał 70 milionów dolarów, o prawie 90 proc. mniej niż rok temu. Sprzedaż wyniosła 167 mln USD w ostatnich dwóch miesiącach 2020 r., w porównaniu ze średnią 958 mln USD w tym samym okresie w ciągu ostatnich pięciu lat, według obliczeń Bloomberga na podstawie danych banku centralnego.