Polsko-Tureckie Forum Gospodarcze online

16 września 2020 roku  odbyło się Polsko -Tureckie Forum Gospodarcze online zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG) wspólnie ze Stowarzyszeniem Tureckich Izb Przemysłowo-Handlowych i Giełd (TOBB).W Forum wzięli w nich udział przedsiębiorcy z Polski i Turcji, przedstawiciele ministerstw z obydwu krajów oraz Ambasadorowie. 

czwartek, 17 września 2020

W części pierwszej, otwierającej Forum, omówiono stan wymiany handlowej między Polską i Turcją.  Podkreślano, że pomimo trudnych warunków spowodowanych pandemia i jej gospodarczymi konsekwencjami w całej Europie,  polsko-turecka współpraca handlowa niewiele odbiega poziomem od osiągniętego w 2019 roku. Wynika to m.in. z dobrej kondycji gospodarek Polski i Turcji w porównaniu do problemów z jakimi borykają się państwa europejskie, dotknięte kryzysem covidowym. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju RP oraz Ministerstwa Przemysłu i Nauki Turcji przedstawili informacje o zachętach finansowych i ułatwieniach administracyjnych dla dwustronnych inwestycji w Polsce i w Turcji.

W części drugiej, biznesowej przeprowadzono  8 on-linowych sesji rozmów bilateralnych pomiędzy firmami uczestniczącymi w spotkaniu w sektorach:  sprzęt medyczny, kosmetyki, artykuły chemiczne gospodarstwa domowego, produkty tekstylne, biotechnologia i farmaceutyki, produkty rolno-spożywcze, przemysł samochodowy, sprzęt gospodarstwa domowego (AGD, art. elektryczne, bielizna pościelowa, stołowa). Wzięło w nim udział ponad 90 przedsiębiorców z Polski i Turcji.


więcej informacji:

https://kig.pl/forum-turcja-polska-online-relacja/