Koiln

Oferta tureckiej firmy Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret opiewająca na około 822,4 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka Zamość Południe - Tomaszów Lubelski drogi ekspresowej S17 między Zamościem a Hrebennem - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin.

piątek, 26 sierpnia 2022

Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad Oddział Lublin (dalej GDDKiA) podała, że oferta tureckiej firmy Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret opiewająca na około 822,4 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka Zamość Południe - Tomaszów Lubelski drogi ekspresowej S17 między Zamościem a Hrebennem.

Odcinek o długości około 18,5 km 

Odcinek S17 Zamość Południe - Tomaszów Lubelski, którego długość to około 18,5 km ma przebiegać będzie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17 po jej wschodniej stronie.

GDDKiA poinformowała, że za węzłem Zamość Południe nowa trasa ominie las w Księżostanach, a następnie zbliży się do DK17.

W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice.

Za Tarnawatką trasa przebiegać będzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego, która jest w eksploatacji (udostępniona została pierwsza nitka, trwa budowa drugiej).

Oferty w ramach szacunków kosztorysowych 

Oferta Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret mieści się w  jej  szacunkach kosztorysowych. Jednak pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy będzie możliwe podpisanie kontraktów z wykonawcami, co planowane jest w IV kwartale 2022 roku.