Izmir. Przedsiębiorcy reginu Morza Egejskiego uznają Polskę za tarkcyjny rynek partnerski.

Konferencja w Izmirze  11 stycznia 2017 roku.Przedsiębiorcy Regionu Morza Egejskiego uznają Polskę za atrakcyjny rynek do rozwoju współpracy handlowej oraz lokowania inwestycji.

piątek, 20 stycznia 2017

Region Morza Egejskiego, zamieszkały przez ok 13 % tureckiej populacji (ok. 10 mln osób) wytwarza 16% krajowej produkcji rolnej i 12% produkcji przemysłowej. Ma rozwiniętą infrastrukturę logistyczną, duży port, 48  stref przemysłowych i 3 strefy wolnocłowe. 

Eksporterzy z regionu zrzeszeni są w Stowarzyszeniu Eksporterów Egejskich, skupiającym ponad 7.500 firm członkowskich. 

Ich roczny eksport stanowią 8,1% całkowitego eksportu Turcji.