Znaczący wzrost inwestycji zagranicznych w Turcji.

Turcja wraz ze Szwajcarią, Finlandią i Szwecją jest jednym z największych kierunków BIZ.

niedziela, 19 września 2021

Raport EY ocenia, że  Turcja jest jednym z największych kierunków inwestycyjnych w Europie

​​​​Według raportu opublikowanego w lipcu 2021 przez Ernst & Young (EY) zatytułowanego  „EY Attractiveness Survey Europe June 2021” wynika, że ​​pomimo 13-procentowego spadku liczby projektów BIZ w Europie, spowodowanego  pandemią  COVID-19 , liczba projektów BIZ w Turcji wzrosła o 18 procent w  stosunku 2020 r., czyniąc kraj jednym z największych miejsc do inwestowania w Europie. Według raportu Turcja wraz ze Szwajcarią, Finlandią i Szwecją  zwiększyły swój udział w absorbowaniu inwestycji Europie.

Turcja stała się też drugim co do wielkości miejscem docelowym produkcji w Europie. Aktualnie realizuje  153 takie projekty. W tym samym okresie  inwestycje produkcyjne w Europie spadły o 22 procent z powodu zakłóceń łańcucha dostaw i niepewnego popytu.
Raport ujawnia również, że Turcja stała się drugą najbardziej preferowaną lokalizacją inwestycji dla przemysłu chemicznego w Europie w czasie, gdy kraje europejskie musiały zmagać się z łącznym spadkiem o 5 proc.

 W czerwcu br., opublikowano w Dzienniku Urzędowym dokument zatytułowany ​„Strategia bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Turcji (2021–2023)”. Jej celem jest zwiększenie udziału Turcji w globalnym napływie BIZ do 1,5 proc. w 2023 r. 

Strategia ma na celu zwiększenie atrakcyjności Turcji w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych zarówno pod względem ilości, jak i jakości. Opracowana ją w oparciu o 3 kluczowe zasady; bycie zorientowanym na inwestora, specjalizację w BIZ wysokiej jakości.