Znacząca poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Turcji. Ranking Banku Światowego.

Wg dorocznego raportu "Doing Business 2019". Turcja awansowała o 17 pozycji w rankingu na najbardziej sprzyjające warunki prowadzenia działalności gospodarczej, awansując z 60 na pozycje nr 33 spośród ponad 190 gospodarek analizowanych przez Bank Światowy.   

sobota, 08 lutego 2020

W opublikowanym przez Bank Światowy zestawieniu „Doing Business 2020”, Turcja pod względem warunków sprzyjających do prowadzenia działalności gospodarczej, zajmuje 33 pozycję wśród 190 ujętych w rankingu gospodarek świata. Oznacza znaczny awans, bo aż  o 27 pozycji w porównaniu z edycją tego rankingu z 2018 r. W odniesieniu do kategorii handel zagraniczny, Turcja zajmuje 44 pozycję  (znaczny awans o 27 miejsc w stosunku do roku 2018).

Procedury importowe w Turcji wymagają sporządzenia 5 dokumentów, a całkowity czas i koszt związany z procedurami importowymi (dokumentacja i odprawa na granicy) to stosowanie 9 godzin i 101 USD.

Procedury eksportowe wymagają sporządzenia 6 dokumentów, a całkowity czas i koszt związany z procedurami eksportowymi (dokumentacja i odprawa na granicy) to stosownie 14 godzin i 393 USD.

Jest to kolejny rok poprawy odnotowany przez ten ranking.Wg dorocznego raportu "Doing Business 2019". Turcja awansowała o 17 pozycji w rankingu na najbardziej sprzyjające warunki prowadzenia działalności gospodarczej, awansując z 60 na pozycje nr 43 spośród ponad 190 gospodarek analizowanych przez Bank Światowy.   

W 2019 roku eksport Turcji wzrósł o 2 proc. I osiągnął 180,5 mld USD w 2019 r. Podczas gdy kraje UE wciąż były na szczycie listy z 49,5 proc. Udziałem w całkowitym eksporcie Turcji, kraje Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Wspólnota Niepodległych Państw odnotowały wzrost wartości w 2019. W rzeczywistości kraje Bliskiego Wschodu odnotowały najwyższy wzrost wartości eksportu w 2019 r.

Deficyt handlu zagranicznego Turcji spadł o 44,9% w 2019 r. I obniżył się do 29,9 mld USD w 2019 r., W porównaniu do 54,3 mld USD w 2018 r. Na liście 50 największych krajów eksportujących Światowej Organizacji Handlu w 2019 r. Turcja zajęła 7. miejsce pod względem wskaźnika wzrostu eksportu i 5. miejsce dotyczące zwiększenia kwoty wywozu.

Eksport tureckiego przemysłu obronnego w latach 2002–2018 osiągnął 18,3 mld USD, generując obrót w wysokości 64,9 mld USD. W tym samym okresie Turcja zmniejszyła zagraniczną zależność od produktów obronnych, zwiększając produkcję krajową do 65 procent w 2018 r., Z 20 procent w 2002 r.

Turcja odnotowała CPI na poziomie 11,84 procent w 2019 r. - znaczny spadek z 20,30 procent w grudniu 2018 r. I poniżej celu NEP wynoszącego 12 procent - co wskazuje, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia jednocyfrowego celu inflacyjnego w 2020 r. Średnia roczna inflacja wskaźnik w 16 latach przed 2003 r. wynosił 68,7 procent, podczas gdy wskaźnik ten spadł do 10,3 procent od tego czasu. W pobliżu

Turcja ponownie odnotowała dodatnią stopę wzrostu w trzecim kwartale 2019 r. Z 0,9 procent. Mimo że oczekuje się, że wzrost gospodarczy na koniec 2019 r. Wyniesie tylko 0,5 procent, Turcja dąży do osiągnięcia 5-procentowej rocznej stopy wzrostu na kolejne trzy lata. W wyniku wydarzeń w 2019 r. Większość organizacji międzynarodowych i agencji ratingowych skorygowała w górę swoje cele wzrostu dla Turcji, ponieważ wiele z nich spodziewało się kurczenia się gospodarki tureckiej.

Łączna kwota napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Turcji w latach 2003–2019 przekroczyła 217 mld USD.