Zdolnosci wytwórcze energii elektrycznej rosną 6% rocznie

Głównym celem w sektorze energetycznym Turcji  jest obecne dywersyfikacja źródeł nośników energii. Ponad połowa  produkcji energii elektrycznej pochodzi z gazu ziemnego importowanego z Rosji.

piątek, 24 marca 2017

Głównym celem Turcji w sektorze energetycznym jest obecnerndywersyfikacja dostaw - oznajmił Minister Energetyki RT - Berat Albayrakrnna konferencji IHS CERAWeek w Houston w Teksasie w dniu 7 marca br. -rn"Ponad połowa naszej produkcji energii elektrycznej pochodzi z gazu.rnDążymy do dywersyfikacji źródeł energii. Turcja zainwestowała ponad 75 mld USDrnw energetyce w ostatnich latach. Łączna moc zainstalowana energii elektrycznejrnwzrosła z 30 000 MW w 2002 roku do 80 000 MW w 2016 r. Średnioroczny wzrostrnmocy zainstalowanej energii elektrycznej w Turcji wynosi obecnie ponad 6%.”„Dziś w 78 miastach z 81 mamy infrastrukturę gazową. Konsumpcja gazu wyniosłarnprawie 50 miliardów metrów sześciennych gazu w ubiegłym roku. Ponad połowa tegorngazu pochodziła z Rosji. Turcja musi zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. Wrntym celu rząd zamierza umożliwić przesył gazu nie tylko rosyjskiego irnazerskiego ale również izraelskiego przez terytorium Turcji na rynkirneuropejskie.” – stwierdził Albayrak.

rnrn

Minister podkreślił, że energia jądrowa będzie odgrywaćrnznaczącą rolę w dywersyfikacji źródeł energii w Turcji. Dwie elektrowniernjądrowe są obecnie w budowie - Akkuyu na wybrzeżu Morza Śródziemnego i Sinoprnnad Morzem Czarnym. Do 2023 roku ma być oddany pierwszy reaktor jądrowy, arndrugi będzie uruchomiony około 2025 roku. Energia jądrowa stanowić będziernwówczas co najmniej 10% łącznej mocy wytwórczej w kraju.

rnrn

Ponadto, Turcja ma znaczący potencjał do wykorzystywania w zakresiernodnawialnych źródeł energii. Podczas gdy koszty energii odnawialnej w UErnspadają w ostatnich latach, inwestycje w tym zakresie w Turcji rosną. W 2016rnroku zainstalowana moc energii ze źródeł odnawialnych wynosiła 1400 MW.

rnrn

Projekt Konya-Karapınar przewiduje budowę jednej zrnnajwiększych farm słonecznych na świecie, o mocy 1000 MW. Inwestorzy otrzymająrn15-letnią gwarancję zakupu energii z tej elektrowni bez ryzyka walutowego.rnLatem 2017r., zostanie ogłoszony przetarg na budowę tej farmy słonecznej. W ciągurnnajbliższych 10 lat, Turcja zamierza zakontraktować budowę elektrowni solarnychrni wiatrowych o łącznej mocy 10 000 MW.

rnrn

Ponadto, Turcja rozpocznie sejsmiczną eksplorację zasobówrnropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego jużrnw 2017 r. „Dwa statki poszukiwawcze będą prowadzić badanie sejsmiczne 2-D i 3-Drnna obu morzach. Około 60% światowych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnegornznajduje się w pobliżu terytorium Turcji. Wobec tego Turcja zamierza zwiększyćrnswój wpływ na wydobycie tych surowców, między innymi poprzez poszukiwaniernnowych złóż. Turcja zamierza wkroczyć w nową erę w zakresie inwestycji w branżyrnenergetycznej.” – powiedział Minister Berat Albayrak w kuluarowych rozmowachrnpodczas konferencji energetycznej IHS CERAWeek 2017 w Houston. W wypowiedziachrndla prasy tureckiej Minister podkreślał, że obecni na konferencji inwestorzy zrnróżnych krajów wykazywali bardzo duże zainteresowanie projektami energetycznymirnw Turcji.

rnrn
rnrn