W czasie, gdy prawie wszystkie gospodarki na świecie drżały pod ciężarem epidemii COVID-19, Turcja zakończyła trzeci kwartał 2020 roku godnym uwagi wynikiem, odnotowując najszybszy na świecie wzrost.

sobota, 28 listopada 2020
Według danych Tureckiego Instytutu Statystycznego (TurkStat) po trzech kwartałach 2020 roku gospodarka Turcji odnotowała wzrost na poziomie 6,7 proc. w stosunku do porównywalnego okresu z poprzedniego roku. Turcja  jest jedynym krajem członkowskim OECD, który odnotował dodatni wzrost w tym okresie. 
Ożywienie w gospodarce tureckiej nastąpiło po działaniach normalizacyjnych podjętych przez rząd w III kwartale.
Trzeba jednak odnotować, że jest to odrabianie spadku  tempa rozwoju z poprzednich kwartałów. Nadal występuje w Turcji wysoka inflacja i bezrobocie.
Nie mniej jednak, zaprezentowane przez turecki urząd statystyczny dane wskazują na pozytywne tendencje w tureckiej gospodarce, mimo dotyczących jej także problemów powodowanych pandemia CV19.  
Podczas spotkania z  delegacją Międzynarodowego Stowarzyszenia Inwestorów (YASED), 11 listopada, w Ankarze, Prezydent Erdoğan stwierdził: „Cały świat zobaczy, że Turcja jest jednym z najbardziej lukratywnych i najbardziej wiarygodnych krajów do inwestowania. Utrzymamy nasza politykę wsparcia dla  inwestorów krajowych i międzynarodowych”. Dodał, że "Turcja buduje bezpieczne środowisko inwestycyjne, opierając swoją politykę gospodarczą na trzech filarach: stabilności cen, stabilności finansowej i stabilności makroekonomicznej". 

Ilustracja obok tekstu- wg źródeł tureckich.