Turcja rozwija OZE

Minister Energetyki i Zasobów Naturalnych Berat Albayrak poinformował, że w grudniu 2016 roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę największej na świecie elektrowni słonecznej o mocy 1000 MW.

środa, 26 października 2016

Farma słoneczna  zlokalizowana będzie w regionie  Konya. Jej budowa jest to element strategii rozwoju źródeł energii odnawialnej jako ważnego zasobu energetycznego. Prawdopodobna wartość inwestycji to ok1,3 mld USD. Ma rozpocząć pracę pod koniec 2018 roku.

Elektrownia słoneczna zostanie zbudowana na prawie 2000 ha powierzchni, będzie produkować 1,7 mld kilowatogodzin energii elektrycznej, co wystarcza do zastosowania w 600.000 domów. Albayrak powiedział, że jest to jeden z pierwszych projektów energetycznych tego rodzaju.

Elektrownia zapewni miejsca pracy dla co najmniej 1000 pracowników technicznych, w tym 700 w trakcie procesu budowlanego, 350 w okresie eksploatacji. Przewiduje się skierowanie do prac R & dla rozwoju własnej technologii ok 100 inżynierów.

Rząd turecki będzie zachęcać do najszybszego rozpoczynania produkccji energii odnawialnej gwaratntując 15-lat okres zakupu.

Podobny przetarg ma być ogłoszony w pierwszym kwartale 2017 roku w zakresie energetyki wiatrowej.

Albayrak powiedział, że Turcja rozwija się poprzez inwestycje. Kraj potrzebuje coraz więcej energii, a zasoby własne nośników energetycznych są niewystarczające. Niezbędne jest zatem rozwijanie energetyki ze źródeł odnawialnych. Zapowiedział zaproszenie firm zagranicznych do udziału w przetargach i stworzenie korzystnych  warunków do inwestycji oraz eksploatacji odnawialnych źródeł energii. Podkreślił jednak że powinny one występować wspólnie z partnerami tureckimi.