Turcja – dobry, mix energetyczny. Uruchomiono największą w Europie elektrownię słoneczną.

Narodowy Plan Energetycznego Turcji zakłada osiągnięcie zerowej emisji energetyki netto w 2053 roku. Plan realizacyjny, szczegółowy, obejmuje perspektywę  do 2035 roku. W jego ramach w maju 2023 r. W centralnej Turcji otwarto we wtorek największą w Europie elektrownie słoneczną składającą się z ponad 3,2 mln paneli

środa, 10 maja 2023

Wiatr, słońce, atom - coraz większy udział w wytwarzaniu energii elektrycznej. Zwiększa to poziom niezależności od wykorzystania paliw kopalnych dla gospodarki i celów municypalnych.

Turcja ma jeden z najwyższych na świecie (obok Australii, Azerbejdżanu i Sri Lanki) potencjał dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Natomiast w Europie  jedne z najlepszych warunków do rozwoju energetyki solarnej. Zważywszy, że Turcja konsekwentnie też buduje potencjał energetyki atomowej, widać, że w Turcji tworzy się dobry mix energetyczny. Zwiększający poziom suwerenności  energetycznej  kraju i przyjazny dla środowiska.

Przewiduje się, że moc zainstalowana energii wiatrowej w Turcji wzrośnie do 29,6 gigawatów do 2035 r. W tym 5 gigawatów przypada na energetykę morską. Natomiast moc pozyskana z energii słonecznej 52,9 gigawatów. Będzie to wzrost o 500 proc. w stosunku do stanu obecnego. Elektrownie atomowe, planowane są dwie). Pierwsza, której uruchomienie nastąpi w br.  wytwarzać będzie  2,4 gigawatów, a docelowo, w 2035 r. 7,2 gigawatów.

Prognozy zostały określone w opublikowanym Narodowym Planie Energetycznym Turcji, który został przygotowany na podstawie strategicznego celu osiągnięcie zerowej emisji energetyki netto w 2053 r. Plan realizacyjny, szczegółowy, obejmuje perspektywę  do 2035 roku.

Główne inwestycje energetyczne w Turcji dotyczą paneli słonecznych, albowiem ocenia się, że potencjał słoneczny Turcji jest wyższy niż  wiatrowy.

Pozyskiwanie energii elektrycznej z atomu jest ważnym filarem  osiągniecia celu strategicznego, „zero emisji”. Po zrealizowaniu tego planu, udział elektrowni cieplnych węglowych i zasilanych gazem ziemnym w produkcji energii elektrycznej w Turcji zmniejszy się z 57,6 proc. w 2020 r. do 34,2 proc. w 2035 r.  Udział energii słonecznej osiągnie 16,5 proc., energii wiatrowej dojdzie do 17,7 proc., a energii jądrowej - 11,1 proc., a udział energii wodnej spada zaś do 17,3 proc. Pozostałe źródła, w tym geotermia i biomasa, będą pokryją pozostałą produkcję.

Natomiast udział paliw kopalnych w wykorzystaniu energii tradycyjnej w Turcji zmniejszy się z 83,3 proc. w 2020 r. do 20,8 proc. w 2053 r. Udział węgla wyniesie 3,6 proc., udział gazu ziemnego oblicza się na 11,7 proc., a ropy na 5,6 proc.

Szacuje się, że udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu wzrośnie do 50 proc. w 2053 r., a energii jądrowej sięgnie 29,3 proc.