Tarcza antywirusowa. Program tarczy stabilności gospodarczej wobec pandemii.

19 marca 2020 r Prezydent Erdoğan przedstawił 100-miliardowy TRY program ochrony stabilności gospodarczej j przeciwko wpływowi na turecka gospodarkę globalnej pandemii COVID-19. Obejmuje ulgi w zakresie podatków i kosztów pracy, a także ochronę najstarszych obywateli.

wtorek, 14 kwietnia 2020

Ulgi PODATKOWE

• Deklaracja podatkowa, rabat VAT i płatności z tytułu zabezpieczenia społecznego za kwiecień, maj i czerwiec zostały odroczone o 6 miesięcy w następujących sektorach: handel detaliczny, żelazo i stal, motoryzacja, logistyka, transport, kino i teatr, zakwaterowanie, żywność i napoje, tekstylia i organizacja imprez.

• Podatek od zakwaterowania będzie opóźniony do listopada.

• Prawa do służebności i płatności z tytułu udziału w przychodach z wynajmu hoteli za kwiecień, maj i czerwiec zostały przełożone na okres 6 miesięcy.

• VAT został obniżony do 1% z 18% na okres 3 miesięcy od lotów krajowych.

• Deklaracje podatkowe zawierające płatności wynikające z odliczeń, takich jak potrącenie podatku, zostaną odroczone na okres 3 miesięcy.

WSPARCIE KREDYTOWE

• Płatności główne i odsetkowe dla firm mających problemy z przepływami pieniężnymi z powodu środków ostrożności na wypadek wybuchu COVID-19 zostaną odroczone o minimum 3 miesiące. W razie potrzeby dostępne będzie dodatkowe wsparcie finansowe.

• Wsparcie finansowania zapasów będzie dostępne dla eksporterów w celu ochrony wskaźników wykorzystania mocy produkcyjnych.

• Główne i odsetkowe płatności rzemieślników i rzemieślników na rzecz Halkbank na kwiecień, maj i czerwiec zostaną odroczone o 3 miesiące bez odsetek.

• Limit Funduszu Gwarancji Kredytowych zostanie zwiększony z 25 mld TRY do 50 mld TRY. Priorytet pożyczki zostanie skierowany do firm i MŚP, które potrzebują płynności i wykazują deficyt zabezpieczeń z powodu negatywnych skutków ostatnich wydarzeń.

• Pakiety kredytów socjalnych będą oferowane na najkorzystniejszych i najkorzystniejszych warunkach dla obywateli.

• Wysokość hipoteki dla domów poniżej 500 000 TRY zostanie podwyższona z 80% do 90%, co oznacza, że ​​minimalna zaliczka została zmniejszona do 10%.

• Firmy, które zwalniają pracowników w kwietniu, maju lub czerwcu ze względu na środki podjęte przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa, będą notować „siłę wyższą” w swojej dokumentacji kredytowej.

ZACHĘTY PRACY

• Wsparcie w zakresie płacy minimalnej będzie kontynuowane.

• Zostaną wykorzystane elastyczne i zdalne modele robocze, aby umożliwić wydajne kontynuowanie operacji.

• Najniższe wynagrodzenie emerytalne zostanie podwyższone do 1500 TRY.

• Płatność Eid dla emerytów zostanie wypłacona na początku kwietnia.

• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Opieki Społecznej zapewni wsparcie finansowe w wysokości 2 miliardów TRY dla potrzebujących rodzin.

• Dwumiesięczny okres pracy w ramach rekompensaty zostanie wydłużony do 4 miesięcy, aby zapewnić stabilność zatrudnienia.

• Usługi socjalne i okresowe wizyty domowe, zostaną zainicjowane dla osób starszych, które ukończyły 80 lat i mieszkają samotnie.