Rozwój OZE w Turcji

Energia odnawialna jest w Turcji tańsza niż wytwarzana z węgla i gazu ziemnego. Koszt megawatogodziny z fotowoltaiki wynosi ok. 64 dolary USD, a z wiatraków na lądzie ok. 44 USD. Koszt megawatogodziny uzyskanej ze spalania gazu ziemnego wynosi ok. 128 USD. 

piątek, 30 grudnia 2022

Kryzys energetyczny wywołany agresją Rosji na Ukrainę i deprecjacja tureckiej liry, doprowadził w Turcji w do wzrostu cen energii elektrycznej o 102 %, a gazu ziemnego o 145 % w ciągu roku. Jednak ten wzrost tylko w 3-4% składa się na  turecka inflację. Dzieje się tak dlatego, że państwo dotuje ceny energii, aby odbiorcy końcowi, zwłaszcza gospodarstwa domowe, nie zostały przytłoczone tak gwałtownym wzrostem. Roczny koszt tych dotacji to ok. 15 mld USD. Sporo, to blisko 2% tureckiego PKB.  W tej sytuacji, polityka rządu zmierza do dalszego rozwoju źródeł energii odnawialnej. Zintensyfikowano zachęty  dla inwestorów, po to by zmniejszyć tureckie uzależnienie od importu paliw kopalnych, a zwłaszcza gazu ziemnego, którego import tylko z Rosji wynosi ok 57 mld metrów sześciennych rocznie. W konsekwencji takiej polityki rządu, zmienia się struktura mixu energetycznego w Turcji. W 2022 roku, prawie połowa wytwarzanej energii pochodziła z OZE, fotowoltaika, wiatr, hydroenergetyka. Dwa lata wcześniej, było to o połowę mniej. Przyrost jest zatem imponujący.

Energia odnawialna jest w Turcji tańsza niż  wytwarzana z węgla i gazu ziemnego. Według publikacji dziennika Daily Sabath, całkowity koszt megawatogodziny z nowej fotowoltaiki wynosi ok. 64 dolary USD, a z wiatraków na lądzie ok. 44 USD. Natomiast  koszt megawatogodziny uzyskanej ze spalania gazu ziemnego. wynosi 128 USD. Jak komentuje dziennik, „rozwój odnawialnych źródeł energii może uchronić konsumentów przed wysokimi rachunkami”