Kolejne ułatwienia dla zakładania i prowadzenia biznesu.

Turcja wprowadza zmiany w przepisach dotyczących działalności gospodarczej, aby zachęcić zagranicznych inwestorów i ułatwić funkcjonowanie rodzimemu biznesowi.

wtorek, 03 kwietnia 2018

Turecki rząd kontynuuje wysiłki na rzecz ułatwienia prowadzenia biznesu. W marcu 2018 roku znowelizowano prawo gospodarcze  wprowadzając w życie ustawę nr. 7099 zatytułowaną "Zmiany niektórych przepisów dotyczących poprawy środowiska inwestycyjnego" (opublikowana w Dzienniku Urzędowym w dniu 10 marca 2018 r.) Ta,  35 artykułowa ustawa wprowadza  pakiet reform, którego celem jest poprawa warunków inwestycyjnych w Turcji. Uproszczenie procedur biurokratycznych, takich jak uzyskiwanie pozwolenia na budowę , przeniesienia własności nieruchomości,  zmniejszenie kosztów w transakcjach handlu zagranicznego, zliberalizowanie procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę infrastruktury w usługach telekomunikacyjnych,  oraz ułatwienie dostępu MŚP do finansowania.

Jest to kolejny krok liberalizujący reżim prawny prowadzenia działalności gospodarczej w Turcji, poprzez eliminację części istniejących biurokratycznych utrudnień.  Kluczową cechą tego pakietu jest zmniejszenie liczby formalności  wymaganych do założenia firmy w Turcji. Biura ds. Rejestru handlowego staną się "punktami kompleksowej obsługi" w celu utworzenia firmy, a inwestorzy będą mogli założyć spółkę w jednej instytucji i bez pośrednika. W jednym okienku.