Inwestycje Banku Światowego w Turcji rosną.

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation, IFC) afiliowana przy Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRd) zainwestuje w Turcji ok. 1 miliarda dolarów do końca 2017 roku. 

niedziela, 02 lipca 2017
Wg  Dyrektora IFC w Turcji  Aishy Williams,  do 30 czerwca br już zainwestowano już około 500 milionów dolarów. Podczas konferencji prasowej, stwierdziła ona także, że "Turcja ma ogromny potencjał. Według konserwatywnych prognoz Banku Światowego, w 2018 i 2019 r. PKB wzrośnie w tempie od 3 do 3,5" Wskazała,  że portfel IFC w Turcji to inwestycje w sektorze prywatnym w Turcji, w tym 45 procent w instytucjach finansowych, 30 procent w firmach infrastrukturalnych i 25 procent w przemyśle, sektorze opieki zdrowotnej i edukacji, Williams podkreśliła, że IFC inwestuje w Turcji w projekty o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego ( PPP), zwłaszcza w sektorze zdrowia . Cechą wyróżniającą kredyty udzielane przez IFC jest brak wymogu uzyskiwania gwarancji rządowych. Zaangażowanie finansowe IFC w realizację projektów zwykle nie przekracza 25% kosztów całkowitych projektu. Wg Williams  aktualnie wielkość portfela inwestycyjnego  w Turcji wynosi około 5 mld USD, na które składa się 4,1 mld USD w kapitale IFC i 900 mln USD w aktywach innych instytucji finansowych.