Energooszczędne budownictwo wspierane przez EBOR

EBOR zainwestował równowartość 60 milionów USD w obligacje  wyemitowane przez Yapi Kredi Bank, czwarty co do wielkości prywatny bank Turcji, zabezpieczone portfelem hipotek mieszkaniowych. 

wtorek, 20 lutego 2018

Tego rodzaju obligacje są rzadkie w krajowym sektorze bankowym, a inwestycja EBOR w emisję ma na celu wsparcie rodzącego się rynku obligacji zabezpieczonych w Turcji. Turecki bank udostępnię preferencyjne kredyty właścicielom domów, spółdzielniom mieszkaniowym, właścicielom kondominium i spółdzielniom inwestującym w większą efektywność gospodarowania zasobami w domach. Uprawnieni są również prywatni usługodawcy w sektorze mieszkaniowym, tacy jak firmy zarządzające gospodarką mieszkaniową, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz dostawcy i instalatorzy wysoce energooszczędnych urządzeń i materiałów do majsterkowania, dla inwestycji w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii na małą skalę projekty w sektorze budynków mieszkalnych. Przeznaczone będą na wsparcie inwestycji w zakresie termomodernizacji. Celem jest pomoc w rozwoju bardziej energooszczędnego i przyjaznego dla środowiska sektora mieszkaniowego w Turcji. Uzupełnieniem finansowania EBOR jest 15 milionów USD z Funduszu Czystej Technologii (CTF), jednego z funduszy inwestycji klimatycznych, który pomaga zwiększyć wykorzystanie technologii niskoemisyjnych o znacznym potencjale do długoterminowych oszczędności w emisji gazów cieplarnianych. Koncesyjne fundusze zapewniane przez CTF będą pożyczane wspólnie z zyskami z emisji obligacji, aby jeszcze bardziej przyspieszyć wprowadzanie przez klientów Yapı Kredi inwestycji w efektywne gospodarowanie zasobami. Promowanie wykorzystania energii odnawialnej i bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii jest priorytetem dla EBOR w Turcji.