Znacząca poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Turcji. Ranking Banku Światowego.

Wg dorocznego raportu "Doing Business 2019". Turcja awansowała o 17 pozycji w rankingu na najbardziej sprzyjające warunki prowadzenia działalności gospodarczej, awansując z 60 na pozycje nr 43 spośród ponad 190 gospodarek analizowanych przez Bank Światowy.   

niedziela, 09 grudnia 2018

Jest to wynik przeprowadzenia wielu reform prawa gospodarczego w Turcji w roku 2018 zmierzających do wsparcia rozwoju biznesu. Dotyczy to takich czynników jak: łatwość podejmowania działalności gospodarczej, uzyskiwania pozwoleń na budowę, dostępu do kredytu, sposobu płacenia podatków, ułatwień w handlu transgranicznym, egzekwowanie umów i rozwiązywanie sporów cywilno-prawnych, stymulacji inwestycji wspierających wzrost gospodarczy. 

Turcja znalazła się w gronie 10 gospodarek najszybciej poprawiających  w 2018 roku warunki dla biznesu.

W rankingu BS Polska zajmuje 33 pozycję, za Francja a przed Portugalią. Pierwszą trojkę stanowią Nowa Zelandia, Singapur i Dania..