Dlaczego warto być członkiem Izby?

Po 10.ciu latach funkcjonowania Izba ma doświadczenie, wiedzę o rynku tureckimi obowiązujących na nim regułach, kontakty, zdolność oceny wiarygodności partnera/ów i zespół sprawdzonych konsultantów i doradców w Polsce i Turcji.  

Izba oferuje:

  • doradztwo w zakresie kontaktów z rynkiem partnerskim,
  • wyszukiwanie partnera i sprawdzenie jego wiarygodności,
  • reprezentowanie interesów  wobec władz administracyjnych i samorządowych w obydwu krajach,
  • interweniowanie u władz krajowych w przypadkach dyskryminacyjnych praktyk wobec firm członkowskich,
  • wsparcie udziału w misjach promocyjnych, handlowych seminariach i konferencjach gospodarczych na rynkach partnerskich,
  • popieranie przedsięwzięć organizowanych przez inne podmioty a zbieżnych z celami działania Izby, takich jak misje indywidualne, udział w targach, wystawach, seminariach i konferencjach branżowych, organizacja spotkań dwustronne z potencjalnymi partnerami, 
  • wydawanie poświadczeń przeznaczonych dla władz na rynku partnerskim,
  • pomoc organizacyjną i logistyczną.