Polska wzmacnia współpracę z Turcją i krajami Trójmorza. Zyska na tym gospodarka i wzrośnie nasze bezpieczeństwo.

Przewodniczący Rady Naukowej prof. Michał Kleiber wiąże duże oczekiwania z Forum.

Przed nami VIII edycja Baltic Business Forum - które odbędzie się w dniach 14-16 września 2016 r. w Świnoujściu.  Zaplanwano trzy dni paneli i sesji. Gościem honorowym tegorocznego wydarzenia będzie Republika Turcji, reprezentowana przez delegację rządową oraz licznych inwestorów i menedżerów. Przewodniczący Rady Programowej BBF jest prof. Michał Kleiber, który powiedział, że Polska chce wzmacniać współpracę z krajami Trójmorza. Zyska na tym gospodarka i wzrośnie bezpieczeństwo http://www.biznes.newseria.pl/news/polska_chce_wzmacniac,p44518462

Baltic Business Forum to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Forum ma charakter międzynarodowy, jest miejscem spotkań przedstawicieli świata biznesu i polityki z obszaru państw Europy i Azji. Każdego roku w konferencji biorą udział aktualni i byli przywódcy państw świata, ministrowie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, szefowie agend rządowych, a także znani i cenieni eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Forum obradować będzie w blokach tematycznych  m.in. Inwestycje, Rynek, Przemysł i energia, Samorządy. Dyskusję rozpocznie temat dotyczący obecności polskich i tureckich firm na rynkach zagranicznych, a także doświadczenia polskich przedsiębiorców, którzy inwestują w Turcji. Kolejnym ciekawym tematem Forum będzie współpraca gospodarcza portów adriatyckich, bałtyckich i czarnomorskich w regionie, w którym krzyżują się najważniejsze arterie transportu surowców energetycznych. A wraz z nimi – interesy polityczne wielu mocarstw. Organizatorzy Forum dużo miejsca poświęcą też na dyskusję o przyszłości Europy, do której zaprosili młodych przedsiębiorców. W ramach Baltic Youth Forum prelegenci będą się zastanawiać, jak pobudzać przedsiębiorczość i kreatywność młodych. W ramach każdego z zaplanowanych paneli pokażemy gościom kilka studiów przypadku. Wychodzimy z założenia, że praktyka najlepiej weryfikuje teorię. Dlatego odsłonimy anatomię projektów zakończonych sukcesem, ale też wskażemy błędy, które uniemożliwiły spełnienie planów. Będziemy inspirować do rozwoju! – przekonują organizatorzy Forum.


Podczas obrad poruszone zostaną też zagadnienia związane m.in. z mobilnością w inteligentnych miastach przyszłości oraz cyber-zagrożeniach, które niesie za sobą rozwój. Nie zabraknie też tematów dotyczących współpracy samorządu, biznesu i nauki, a także wspierania przez rząd ekspansji polskich firm na rynkach zagranicznych.

Palnowane jest także podpisanie porozumienia o współpracy pomiedzy Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą, Polsko-Ukarińska Izbą Gospodarczą oraz Turecko-Ukraińską Izbą gospodarczą.

W 2014 roku celebrowaliśmy, unikalną w świecie, 600-tną rocznice nieprzerwanych dwustronnych stosunków dyplomatycznych, której istotną treścią była współpraca gospodarcza. Współcześnie, polsko-tureckie obroty gospodarcze od kilku lat stale rosną, osiągając poziom 5,9 mld EUR w 2015 roku przy zachowaniu dodatniego dla Polski bilansu. Potencjał wzrostu obrotów jest nadal duży. Wg opinii ekspertów sięga poziomu 10 mld Euro. BBF tworzy dobrą możliwość do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami biznesu i administracji z Polski i Turcji o metodach jego wykorzystania.   

Organizatorem BBF jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód. Współorganizatorami są Polsko-Turecka Izba Gospodarczej, Północna Izba Gospodarcza, Województwo Zachodniopomorskie i Miasto Świnoujście, które gościć będzie BBF po raz ósmy.  

Więcej informacji www.balticbusinessforum.eu