Pogłębia się regres w dwustronnych obrotach handlowych z Turcja.

Polsko-turecka wymiana handlowa.Trwający 10 lat trend wzrostowy właśnie się załamał.Spada wartość dwustronnych obrotów. Po 11 miesiącach 2018 r. wynosiły one 5,92 mld Euro, a w ub. roku mniej, 5,40 mld Euro. Widoczny jest regres.

środa, 22 stycznia 2020

Wg wstępnych danych GUS za 11 miesięcy 2019 roku polscy eksporterzy sprzedali do Turcji towary i usługi za kwotę ok. 1,76 mld Euro to jest istotnie mniej niż w podobnym okresie 2018 roku. Wówczas polski eksport w tym samym okresie wynosił ok. 2,38 mld Euro. W tym samym czasie import z Turcji wyniósł ok. 3,64 mld Euro to jest nieco więcej niż rok temu (wówczas wynosił 3,54 mld Euro). Ujemne saldo obrotów po 11 miesiącach br wynosi  ok.1,87 mld Euro. 


Obroty towarowe Polski z Turcją (w mln euro)

 

2015

2016

2017

2018

Dynamika

2018

2017

I-XI 2018

I-XI 2019

Dynamika

I-XI 2019

I-XI 2018

Eksport

2 797,3

2 816,3

2 914,7

 2 521,0

103%

2 386,2

1 764,9

74%

Import

2 606,4

2 812,0

3 214,4

3 803,1

86%

3 536,8

3 636,5

103%

Obroty

5 403,7

5 628,3

6 129,1

6 324,1

118%

5 923,1

5 401,5

91%

Saldo

190,9

4,3

- 299,7

- 1282,1

 

- 1150,6

-1 871,5

 

Źródło: GUS

Turcja pozostaje nadal głównym partnerem Polski z obszaru Bliskiego Wschodu i Azji. Według danych statystycznych za 2018 r. polski eksport do Turcji sytuował ją na 20 pozycji, a import z Turcji uplasował ten kraj na 16 miejscu.

Dane statystyczne za 2018 r. wykazują, że obroty handlowe wyniosły 6 mld 324,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Polski eksport wyniósł 2 mld 521,0 mln EUR (spadek o 14% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego), a import z Turcji 3 mld 803,1 mln EUR (wzrost o 18% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego).

W strukturze polskiego eksportu do Turcji dominują w 2018 r.: silniki spalinowe (8,5%), samochody osobowe (5,4%), urządzenia mechaniczne i elektryczne, w tym do rejestracji i odbioru dźwięku (4,9%), mięso wołowe (4,4%), części zamienne i akcesoria (4,3%)%), silniki turboodrzutowe (2,3%), opony (2%).

W imporcie dominowały: ciągniki drogowe (17%), samochody osobowe (14%), części zamienne i akcesoria (4,6%), tankowce (8%), orzechy laskowe (6%), materiały i wyroby włókiennicze (4,2%).

Inwestycje (według stanu na koniec 2018 r. w mln EUR)

 

Akcje i udziały kapitałowe

Instrumenty dłużne netto

Ogółem FDI

Inwestycje PL w TR

-36,7

262,3

225,6

Inwestycje TR w PL

40,0

46,5

86,5

Źródło: NBP

W Turcji aktywne są polskie firmy z branży IT –  spółka Asseco South Eastern Europe, farmacutycznej-Polpharma. Swoją fabrykę w Turcji posiada także Grupa Selena (art. chemii budowlanej). W Turcji inwestowały również Rafko, MPN EE, firma Smyk oraz X-Broker.  

W Turcji inwestuje również Maspex (przemysł spożywczy) i Elemental (recykling, obrót surowcami wtórnymi).

To sytuacja odmienna niż trwająca w latach poprzednich, gdy rosły wzajemne obroty, a Polska odnotowała nadwyżkę. 

Wciąż jednak Turcja,  wg danych  GUS Turcja to czwarty poza unijny odbiorca polskiego eksportu i pierwszy w regionie Bliskiego Wschodniej Azji. 

*Wskaźnik PMI tureckiego przemysłu wzrósł w sierpniu do 48,0 pkt. z 46,7 pkt. miesiąc wcześniej. Rośnie. To tendencja odwrotna niż w Polsce.