Powstała Rada Polsko-Tureckiej Izby. Pierwsze spotkanie

Podwojenie dwustronnych obrotów gospodarczych pomiędzy Polską a Turcją możliwe. Jak to osiągnąć?

W dniu 24 kwietnia 2018 roku, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej, która została powołana na podstawie  §4 Statutu Izby. Jej pierwszy skład stanowią, osoby mające doświadczenie w zakresie promocji polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, w tym rynku tureckim. Są nimi pan Mieczysław Cieniuch, były Ambasador RP w Ankarze, pan Marek Bryx, profesor SGH,  Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, pan Jacek Faltynowicz, wieloletni Prezes Zarządu Elektrobudowa S.A.W pierwszym spotkaniu Rady wzięli także udział pan Jerzy Drożdż, Ambasador tytularny, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej, członek Honorowy Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej oraz pan Dariusz Oleszczuk, Przewodniczący Polsko Tureckiej Rady Biznesu afiliowanej przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 

Podczas posiedzenia omawiano praktyczne kroki i warunki, jakie należy zrealizować, aby przyspieszyć dwustronną współpracę gospodarczą pomiędzy Polską a Turcją. Jest to następstwem dyskusji jaka odbyła się podczasrnpolsko-tureckiego forum biznesu, które zebrało się październikurn2017 roku podczas oficjalnej wizyty w Warszawie Prezydenta Turcji,a w którym udział wzięli prezydenci obydwu krajów. W swoich wystąpieniach ocenili,rnże aktualny poziom dwustronnej współpracy gospodarczej nie odpowiadarnpotencjałowi gospodarek. Polski eksport do Turcjirnto jedynie ok. 1,5% całego eksportu. W Turcji Polska jest notowana na 16/17rnmiejscu jej partnerów handlowych. We dwustronnych obrotach dominuje handel.rnWzajemne inwestycje mają charakter marginalny. Potencjał jest znacznie większy,rnzwłaszcza że obydwie gospodarki odnotowują najwyższe w Europie wskaźniki temparnwzrostu dochodu narodowego. Dwustronna współpraca może i powinna osiągnąćrnpoziom 10 miliardów Euro rocznie. Celem spotkania Rady było zidentyfikowanie szans i ograniczeń dlarnosiągnięcia takiego pułapu. Nie tylko w zakresie handlu, ale także w obszarzernwzajemnych inwestycji oraz ewentualnej realizacji wspólnych projektów narnrynkach trzecich. Wnioski ze spotkania zostaną zaprezentowane na planowane na 28 czerwca 2018 roku dwustronne Konsultacje Gospodarcze, którym będą przewodniczyli pani Jadwiga Emilewicz, minister Przedsiębiorczościrni Technologii oraz pan Nihat Zajbeci minister Gospodarki. Rada zwróciła uwagę, na koniecznośćrnzbadania następującego dylematu, czy rzeczywiście Turcjarnjest dla polskiego biznesu obiecującym rynkiem, interesującym polskich przedsiębiorcówrnw sytuacji gdy świetnie sobie radzą na rynkach UE oraz sąsiednich rynkachrnwschodnich, bardzo dobrze im znanym, a Polskarnjest atrakcyjnym, ważnym, rynkiem dla tureckiego biznesu i tureckich władzrnpolitycznych, czy jednym z wielu, wartych zainteresowania ale bez nadawania murnroli priorytetowej.

Zdaniem Rady Polsko-Turecka Izba Gospodarczarnpowinna dokonać korekty swojej aktywności stosownie do uzyskanej odpowiedzi. 

Członkowie
 • PDS
 • HG hava sp. z o.o.
 • Logitrans Logistics (Poland) Sp. z o.o.
 • Targi Kielce S.A.
 • NEROMODA
 • Centrum Consulting Istanbul
 • Ekol Logistics Sp. z o.o.
 • Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
 • 3CARGO
 • Grupa Raben
 • Amber Vision sp. z o.o.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
 • Aksbud System Sp. z o.o.
 • HS Avukatlık Ortaklığı Law firm
 • Agropartners
 • JT Tadeusiak S.A.
 • Ecol Sp. z o.o.
 • Zirve TP Sp. z o. o
 • Energotherm Sp. z o.o.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • Igoria Trade S.A.
 • Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products
 • Biuro Handlowe „TECHMA”
 • Gülermak
 • ZRE Katowice S.A.
 • TRIUMF Sp. z o.o.
 • Kam-Alp Trading Sp. z o.o.
 • ISKO DENIM Sp. z o.o.
 • PTAK S.A.
Nasi partnerzy
 • Setrow
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • Przedsiębiorcy.pl. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.
 • BBF
 • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
 • Business Centre Club
 • Polska Izba przemysłu Targowego