Podziekowanie dla Izby od Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców.

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza otrzymał podziękowanie za współpracę w 2017 roku od Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców i Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

Na zaproszenie Federacji Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług 15 grudnia  odbyło się w Warszawie w Sangate Hotel Airport należącym do tureckiego przedsiębiorcy, spotkanie wigilijne członków i przyjaciół Federacji. Podsumowano jej działalność w 2017 roku i zarysowano plany na kolejny rok. Kilku firmom wręczono dyplomy rekomendacyjne na rok 2018, a partnerzy Federacji, w  tym Polsko-Turecka Izba Gospodarcza zostali uhonorowani dyplomami z podziękowaniem za współpracę w mijającym roku.

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców jest organizacją reprezentującą interesy pracodawców, powołaną na rzecz budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorców oraz reprezentowania ich interesów wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji publicznej. Misją Federacji jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi oraz podejmowanie inicjatyw promujących polskie marki i polską gospodarkę. Federacja uczestniczy w procesie legislacyjnym zmierzającym do tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i rozwoju międzynarodowej współpracy, w tym także z Turcją.  

Dane kontaktowe do Federacji,

 http://przedsiebiorcy.pl

ul. Wilcza 72/8, 00-670 Warszawa

tel./fax (22) 609 17 95


Członkowie
 • PDS
 • HG hava sp. z o.o.
 • Logitrans Logistics (Poland) Sp. z o.o.
 • Targi Kielce S.A.
 • NEROMODA
 • Centrum Consulting Istanbul
 • Ekol Logistics Sp. z o.o.
 • Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
 • 3CARGO
 • Grupa Raben
 • Amber Vision sp. z o.o.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
 • Aksbud System Sp. z o.o.
 • HS Avukatlık Ortaklığı Law firm
 • Agropartners
 • JT Tadeusiak S.A.
 • Ecol Sp. z o.o.
 • Zirve TP Sp. z o. o
 • Energotherm Sp. z o.o.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • Igoria Trade S.A.
 • Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products
 • Biuro Handlowe „TECHMA”
 • Gülermak
 • ZRE Katowice S.A.
 • TRIUMF Sp. z o.o.
 • Kam-Alp Trading Sp. z o.o.
 • ISKO DENIM Sp. z o.o.
 • PTAK S.A.
Nasi partnerzy
 • Setrow
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • Przedsiębiorcy.pl. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.
 • BBF
 • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
 • Business Centre Club
 • Polska Izba przemysłu Targowego