Utrzymuje się tendencja wzrostu polsko-tureckich obrotów handlowych. Nieco zmienia się ich struktura.

W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2017 roku dwustronne obroty handlowe, wyrażone w złotówkach, wzrosły o 6% w porównaniu do takiego okresu z ubiegłego roku. Najszybciej rośnie handel produktami pochodzenia roślinnego.

Rośnie także wartość obrotów produktami przemysłu chemicznego i celulozowego oraz elektroniką. W związku ze spadkiem wartości tureckiej liry tureccy eksporterzy byli w lepszej sytuacji niż polscy. Dlatego też, w pierwszych pięciu miesiącach br.  import z Turcji rósł nieco szybciej szybciej niż eksport do Turcji,a w konsekwencji mamy ujemny bilans wzajemnych obrotów na poziomie ok 141 mln USD. W analogicznym okresie 2016 roku, nasze saldo ujemne było jednak znacznie większe  i wynosiło ok 260 mln USD, a jednak w całym 2016 roku uzyskaliśmy nadwyżkę handlową z Turcja. Jest więc prawdopodobne, że przy rosnących obrotach wzajemnych także w br. ich bilans będzie dla Polski dodatni. Zwłaszcza, że utrzymuje się wysoka aktywność polskich eksporterów. Wg informacji GUS przygotowanej w oparciu o dokumenty celne i dane z deklaracji INTRASTAT wartość towarów wysyłanych poza granicę w pięciu pierwszych miesiącach roku wyniosła 81.149,0 mln EUR, a sprowadzonych do Polski 80.258,7 mln EUR. Saldo obrotów było więc dodatnie i ukształtowało się na poziomie 890,3 mln EUR. Wartość eksportu okazała się o 7,0% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2016, jednocześnie import był większy o 10,1%. W całym ubiegłym roku eksport wzrósł o 2,3%, import z kolei o 0,9%,  mamy więc znaczne wzmocnienie tendencji wzrostowych. Dotyczy to także polsko-tureckich obrotów handlowych. 

Jak było w ubiegłym roku?

Według danych za 12 miesięcy ubiegłego roku polsko-tureckie dwustronne obroty handlowe po raz kolejny wzrosły. Były wyższe o 4% w porównaniu do poprzedniego roku. Polski eksport wzrósł o 1% w ciągu całego roku co oznacza, że „odrobił ujemną dynamikę” z pierwszej połowy 2016 roku. Jednak turecki eksport do Polski rósł szybciej niż polski do Turcji. Wzrósł o blisko 8%. W oparciu o dane o dwustronnym obrocie handlowym zarejestrowanym w I kwartale br. jest prawdopodobne, że w całym 2017 możliwe jest utrzymanie się trwającego od kilku lat trendu wzrostowego. 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępne wyniki obrotów w handlu zagranicznym w okresie styczeń – grudzień 2016 roku, przygotowane w oparciu o dokumenty celne i dane z deklaracji INTRASTAT. Dane za 2016 roku potwierdziły, że poziom wzajemnych obrotów w ujęciu wartościowym jest nieco wyższy (o 4 punkty procentowe) w porównaniu do poprzedniego roku.  

W strukturze polskiego eksportu do Turcji dominują w 2016 r.: silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samochodowym (12,6%), samochody osobowe (11,5%), części zamienne i zespoły urządzeń nadawczych (6,4%), aparatura odbiorcza telewizji, monitory (5%), części i akcesoria samochodowe (2,4%), samochody ciężarowe (2%).

W imporcie dominowały: samochody osobowe (15%), zakonserwowane owoce i warzywa (2,8%), zestawy ubraniowe (2,8%), T-shirts (2,2%), bluzy, pulowery (2,1%), orzechy (1,7%)., Ale... polska nadwyżka bilansowa maleje rok po roku.  W 2012 roku wynosiła 0,7 mld Euro, w  2013 roku  0,47 mld Euro, w 2014 roku ok. 0,32 mld Euro a 2015 ok. 0,2 mld Euro. Widać wyraźną tendencje spadkową. Zjawisko to jest warte głębszej analizy, zwłaszcza w zakresie instrumentów wspierania eksporterów stosowanych w obydwu krajach. 

Warto także wiedzieć, że oficjalne dane polskie i tureckie (dostępne m.in na TURKSAT.tr) różnią się. Wynika to m.in. z odmiennej metodologii. Polska statystyka uchwycą przy ocenie eksportu kraj do którego towar jest wysyłany z Polski, a przy ocenie importu zaś kraj pochodzenia produktu. Przykładowo, jeśli polska firma posiada produkt wytwarzany np. z firmą włoską, ale to polska firma jest eksportem tego produktu do Turcji, to wartość wyeksportowanego towaru „wpisuje się” do wartości polskiego eksportu, bez uwzględniania włoskiego wkładu. Będzie on odnotowany w polsko-włoskich statystykach. Jest to istotne, w związku z bardzo wysokim stopniem skooperowania polskich wytwórców praktyczne z całym światem.  Przy obliczaniu importu (z Turcji) liczy się kraj pochodzenia tworu. Jeśli towar – np. tkanina - został wyprodukowany w Turcji i wyeksportowany do Niemiec, a stamtąd polski handlowiec sprowadzi go do Polski, to w tureckiej statystyce nie pojawi się on jako element polsko-niemieckiego obrotu, a w polskiej statystyce pozycja ta pojawi się jako import z Turcji. Jest to duże uproszczenia, usprawiedliwiające rozbieżności w statystyce polskiej i tureckiej na użytek niniejszego opisu. 

 

Członkowie
 • Targi Kielce S.A.
 • Amber Vision sp. z o.o.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
 • Aksbud System Sp. z o.o.
 • HS Avukatlık Ortaklığı Law firm
 • Crossjeans
 • Ekol Logistics Sp. z o.o.
 • Agropartners
 • JT Tadeusiak S.A.
 • 3Cargo
 • Ecol Sp. z o.o.
 • Zirve TP Sp. z o. o
 • Energotherm Sp. z o.o.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • Igoria Trade S.A.
 • Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products
 • Biuro Handlowe „TECHMA”
 • Gülermak
 • ZRE Katowice S.A.
 • TRIUMF Sp. z o.o.
 • Kam-Alp Trading Sp. z o.o.
 • ISKO DENIM Sp. z o.o.
 • EZMA Sp. z o.o.
 • PTAK S.A.
 • GREENCARRIER FREIGHT SERVICES
Nasi partnerzy
 • BBF
 • WTC
 • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
 • Business Centre Club
 • Polska Izba przemysłu Targowego