Sprawdź wiarygodność swojego partnera w Turcji zanim wyślesz zaliczkę.

Rosnący ruch towarowy pomiędzy Polską i Turcją zwiększa prawdopodobieństwa trafienia na nierzetelnego partnera. Jak zapobiegać kłopotom?

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza (PTCoC), a także Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze są niekiedy adresatami skarg przedsiębiorców na nierzetelność postępowania kontrahenta z kraju partnerskiego. Dotyczy to np. opóźnień lub wręcz braku dostawy towaru mimo otrzymanej przedpłaty, niedokładności w dokumentacji, podpisywania dokumentów przez osoby nieuprawnione. Sytuacje takie dotyczą zwłaszcza kontaktów pomiędzy firmami sektora MSP, które „idąc na skróty” dokonują uzgodnień handlowych drogą telefoniczna lub mailową. Nie mają podpisanych umów, które w przypadkach spornych mogłyby być podstawą postępowań arbitrażowych.Brak umowy handlowej może skutkować niemożnością odzyskania wpłaconej zaliczki. 

 Jak się zabezpieczyć przed takimi kłopotami? 

Po pierwsze trzeba sprawdzić, czy turecka firma jest legalnie istniejącym bytem, to znaczy jest zarejestrowana w tureckim rejestrze przedsiębiorstw. 
Po drugie sprawdzić, kto zgodnie z wpisem do rejestru ma prawo zaciągania zobowiązań w imieniu firmy. W tym celu, należy wysłać e-mail do PTCoC.
Po trzecie, należy sporządzić umowę wyraźnie określającą parametry towaru i warunki dostawy, a w niektórych przypadkach zatwierdzone przez obydwie strony wzory towarów. Ponadto, w przypadku dużych transakcji finansowych, można także zbadać przy pomocy PTIG - choć nie jest to proste – czy firma nie jest w stanie bankructwa lub likwidacji'

Jeśli jednak nawet po dopełnieniu tych czynności pojawią się problemy sporne to jest możliwe ich rozwiązywania ze wsparciem ze strony Izby. Zakres działania  PTCoC w takich sytuacjach jest ograniczony  do próby polubownego załatwienia sporu pomiędzy firmami i ewentualnego złożenia skargi na nierzetelną firmę do odpowiedniej izby handlowej. Nie ma możliwości wymuszenia przez PTIG zwrotu pieniędzy lub wysłanego towaru. W przypadku wyczerpania tej ścieżki, pozostaje wejście na drogę prawną za pośrednictwem kancelarii prawniczej. Warunkiem jest posiadanie dokumentów poświadczających zawarcie transakcji zawierających odpowiednie klauzule handlowe, finansowe i warunki dostaw, a w niektórych przypadkach również klauzule reeksportowe oraz arbitrażowe. Pozwoli to na prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych.Najpierw należy złożyć wniosek do sądu, a dopiero po stwierdzeniu przez sąd naruszenia prawa, policja może rozpocząć procedurę śledczą. Aby postępowanie było skuteczne, potrzebne są dokumenty i inne dowody potwierdzające stan faktyczny i prawny.

Gdzie można zwrócić się o pomoc ?

Członkiem Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej jest turecka kancelaria prawnicza HS, która może pomóc w przygotowaniu umowy handlowej w sposób właściwy z punktu widzenia tureckich przepisów prawnych. Kancelaria może także reprezentować polskiego klienta przed tureckimi sądami i wspomagać w windykacji ewentualnych należności. Procedura ściągania należności i ścigania przestępstwa gospodarczego jest taka sama w Polsce, jak i w Turcji.  Informację o kancelarii można znaleźć na naszej stronie internetowej, link: http://www.ptcoc.eu/wazne-informacje/wsparcie-prawne-dla-polskiego-biznesu-w-turcji_3,126.html

Biuro Izby
biuro@ptcoc.eu

Członkowie
 • Ekol Logistics Sp. z o.o.
 • Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
 • 3CARGO
 • Grupa Raben
 • Targi Kielce S.A.
 • Amber Vision sp. z o.o.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
 • Aksbud System Sp. z o.o.
 • HS Avukatlık Ortaklığı Law firm
 • Agropartners
 • JT Tadeusiak S.A.
 • Ecol Sp. z o.o.
 • Zirve TP Sp. z o. o
 • Energotherm Sp. z o.o.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • Igoria Trade S.A.
 • Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products
 • Biuro Handlowe „TECHMA”
 • Gülermak
 • ZRE Katowice S.A.
 • TRIUMF Sp. z o.o.
 • Kam-Alp Trading Sp. z o.o.
 • ISKO DENIM Sp. z o.o.
 • PTAK S.A.
Nasi partnerzy
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • Przedsiębiorcy.pl. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.
 • BBF
 • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
 • Business Centre Club
 • Polska Izba przemysłu Targowego