Sprawdź wiarygodność partnera zanim wyślesz zaliczkę. Windykacja należności.

Rosnący ruch towarowy pomiędzy Polską i Turcją zwiększa prawdopodobieństwa trafienia na nierzetelnego partnera. 
Jak zapobiegać kłopotom i windykować należności?

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza  jest adresatem zapytań i skarg przedsiębiorców na nierzetelność postępowania kontrahenta z kraju partnerskiego. Nie jest to ilość wielka w stosunku do realizowanych transakcji, ale jednak zjawiska takie występują. Dotyczy to np. opóźnień lub wręcz braku dostawy towaru mimo otrzymanej przedpłaty, niedokładności w dokumentacji, podpisywania dokumentów przez osoby nieuprawnione. Sytuacje takie dotyczą zwłaszcza kontaktów pomiędzy firmami sektora MSP, które „idąc na skróty” dokonują uzgodnień handlowych drogą telefoniczna lub mailową. Nie mają podpisanych umów, które w przypadkach spornych mogłyby być podstawą postępowań arbitrażowych. Brak umowy handlowej może skutkować niemożnością odzyskania wpłaconej zaliczki.  

Jak się zabezpieczyć przed takimi kłopotami? 

Po pierwsze trzeba sprawdzić, czy turecka firma jest legalnie istniejącym bytem, to znaczy jest zarejestrowana rejestrze przedsiębiorstw. Po drugie sprawdzić, kto zgodnie z wpisem do rejestru ma prawo zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.  Po trzecie, należy sporządzić umowę wyraźnie określającą parametry towaru i warunki dostawy, a w niektórych przypadkach zatwierdzone przez obydwie strony wzory towarów. Ponadto, w przypadku dużych transakcji finansowych, można także zbadać - choć nie jest to proste – czy firma nie jest w stanie bankructwa lub likwidacji. Jeśli jednak nawet po dopełnieniu tych czynności pojawią się problemy sporne to jest możliwe ich rozwiązywania ze wsparciem ze strony Izby. Zakres działania  Izby w takich sytuacjach jest ograniczony. Możemy rozpocząć od próby polubownego załatwienia sporu pomiędzy firmami i ewentualnego złożenia skargi na nierzetelną firmę do odpowiedniej izby handlowej. Nie ma możliwości wymuszenia przez Izbę zwrotu pieniędzy lub wysłanego towaru. W przypadku wyczerpania tej ścieżki, pozostaje wejście na drogę prawną za pośrednictwem kancelarii prawniczej. Warunkiem jest posiadanie dokumentów poświadczających zawarcie transakcji zawierających odpowiednie klauzule handlowe, finansowe i warunki dostaw, a w niektórych przypadkach również klauzule arbitrażowe. Pozwoli to na prowadzenie postępowań windykacyjnych i sądowych. Gdy ta drogą rozpoczniemy postępowanie egzekucyjne, kontrahent otrzyma nakaz zapłaty wydany przez biuro ds. Egzekucji Długów. Po otrzymaniu polecenia zapłaty kontrahent ma prawo do złożenia pisemnego sprzeciwu wobec tego wezwania w ciągu 7 dni. Jeśli go nie wniesie i nie zapłaci zobowiązania ( lub nie zawrze ugody)  będzie możliwe  zajęcie jego aktywów aby odzyskać należną kwotę. Z drugiej strony, jeśli twój kontrahent wniesie sprzeciw w ciągu tego 7-dniowego okresu, jedynym sposobem dalszego postępowania będzie pozew sądowy. Jeżeli w trakcie postępowania sądowego okaże się, że kontrahent sprzeciwił się postępowaniu egzekucyjnemu z bezskutecznego powodu,  będzie musiał zapłacić 20% dodatkowej rekompensaty odmownej i ponieść koszty postępowania sądowego. Ta przesłanka skłania na ogół do zawierania  ugody, przed etapem sądowym. .

Gdzie można zwrócić się o pomoc w przypadku wystąpienia problemów?

Członkiem Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej jest turecka kancelaria prawnicza HS, która pomoże w przygotowaniu umowy handlowej w sposób właściwy z punktu widzenia tureckich przepisów prawnych. Kancelaria może także reprezentować polskiego klienta przed tureckimi sądami i windykacji ewentualnych należności. Informację o kancelarii można znaleźć na naszej stronie internetowej, link: http://www.ptcoc.eu/wazne-informacje/wsparcie-prawne-dla-polskiego-biznesu-w-turcji_3,126.html

Biuro Izby
biuro@ptcoc.eu

Członkowie
 • PDS
 • HG hava sp. z o.o.
 • Logitrans Logistics (Poland) Sp. z o.o.
 • Targi Kielce S.A.
 • NEROMODA
 • Centrum Consulting Istanbul
 • Ekol Logistics Sp. z o.o.
 • Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
 • 3CARGO
 • Grupa Raben
 • Amber Vision sp. z o.o.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
 • Aksbud System Sp. z o.o.
 • HS Avukatlık Ortaklığı Law firm
 • Agropartners
 • JT Tadeusiak S.A.
 • Ecol Sp. z o.o.
 • Zirve TP Sp. z o. o
 • Energotherm Sp. z o.o.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • Igoria Trade S.A.
 • Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products
 • Biuro Handlowe „TECHMA”
 • Gülermak
 • ZRE Katowice S.A.
 • TRIUMF Sp. z o.o.
 • Kam-Alp Trading Sp. z o.o.
 • ISKO DENIM Sp. z o.o.
 • PTAK S.A.
Nasi partnerzy
 • Setrow
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • Przedsiębiorcy.pl. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.
 • BBF
 • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
 • Business Centre Club
 • Polska Izba przemysłu Targowego