Korekta programu gospodarczego Turcji w perspektywie średnioterminowej 2017-2019.

Premiar Binali Yıldırım infromuje o rewizji wcześniejszych prognoz gospodarczych i określa najważniejsze cele do zrealizowania w krótkim i średnim okresie. Program rewiduje wcześniejsze prognozy gospodarcze


Podczas konferencji prasowej w Ankarze, 4 października 2016 roku, premier Turcji - Binali Yıldırım ogłosił nowy program gospodarczy w perspektywie średnioterminowej 2017-2019. Program rewiduje wcześniejsze prognozy gospodarcze rządu oraz określa najważniejsze działania rządu w krótkim i średnim okresie.
Premier Yıldırım podkreślił znaczenie „jakości” wzrostu gospodarczego. Obecnie, wzrost gospodarczy w Turcji oparty jest głównie na konsumpcji i krótkoterminowy charakter. Turcja musi zdywersyfikować źródła wzrostu PKB. W związku z tym, rząd zamierza wspierać rozwój infrastruktury i sektorów kluczowych dla gospodarki, w których wytwarzana jest największa wartość dodana. Są to w szczególności następujące sektory: obronny, lotnictwa, ICT, farmaceutyczny i chemiczny. Rząd podejmie działania zachęcające do zwiększenia inwestycji w wyżej wymienionych sektorach przez kapitał turecki. Celem rządu jest zwiększenie udziału kapitału tureckiego w branżach strategicznych dla rozwoju gospodarczego.

Drugim zasadniczym celem Programu jest zmniejszenie inflacji. Tegoroczna prognoza inflacji to 7,5%, zaś na 2017 r. to 6,5%, a cel rządowy na 2018 to 5%. Prognozowany wzrost PKB na rok 2016 został skorygowany do 3,2% (zamiast 4,5%). Celem jest 4,4% wzrost PKB w 2017 i 5% w 2018. Bezrobocie jest prognozowana na poziomie powyżej 10% do 2019 roku.

Jeśli chodzi o deficyt na rachunku bieżącym, Premier Yıldırım wezwał podmioty gospodarcze do zwiększania eksportu oraz do dokonywania selektywnego importu. Premier zapowiedział nowe środki wsparcia rządowego dla eksporterów w celu zmniejszenia deficytu obrotów bieżących. Jeśli chodzi o prognozy eksportu i importu, oczekuje się, że eksport wyniesie około 153 miliardów USD, a import około 214 mld USD w roku 2017. Mimo to, rząd spodziewa się wzrostu deficytu na rachunku obrotów bieżących w relacji do PKB, z 3,9% PKB w 2015 r. do 4,3% PKB w 2016 r. Duży wpływ na zwiększenie deficytu obrotów bieżących mają malejące dochody z turystyki.

W zakresie polityki budżetowej, zakłada się utrzymanie dyscypliny fiskalnej. Deficyt budżetowy w relacji do PKB ma wynieść 2% w 2017 r.

Inwestycje publiczne będą realizowane głownie za pośrednictwem budżetu państwa oraz przez alternatywne źródeł finansowania. Najważniejsze inwestycje publiczne w 2017 r. to kontynuacja budowy trzeciego lotniska w Stambule oraz szpitali publicznych. Udział inwestycji w PKB wzrośnie z 2,3% do 2,8%. Przychody z prywatyzacji szacowane są na 15 mld lirów w 2016 r. oraz 13 mld lirów w 2017 roku.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował niedawno swoją prognozę dla gospodarki globalnej - World Economic Outlook Raport. MFW przewiduje, że globalny wzrost wyniesie 3,1% 2016 r. i 3,4% w 2017 r. Na podstawie raportu MFW, turecki ekonomista Mahfi Egilmez, przygotował własne prognozy dla gospodarki tureckiej. Prognozy oparte na raporcie MFW przewidują mniej optymistyczne wyniki dla tureckiej gospodarki niż prognozy przygotowane w planie średniookresowym tureckiego rządu.

Turcja przeszła w ciągu ostatniej dekady głęboką transformację gospodarczą, dostosowując w dużym stopniu swoje prawo gospodarcze do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. W konsekwencji, ma gospodarkę o solidnych fundamentach. PKB Turcji wynosi ok. 820 mld USD co daje 17 miejsce na świecie i 6 w Europie.  Rośnie także zamożność społeczeństwa mierzona wartością PKB per capita, który to wskaźnik osiągnął w 2015 roku  poziom ok. 9,1 tys. USD. w 2015 roku odnotowano wzrost PKB na poziomie 4 %. Turecka gospodarka jest zorientowana na eksport. Wartość eksportu osiągnęła w 2015 r. 143,9 mld USD. Jednak import był większy i wynosił 207,9 mld USD.  Ponieważ społeczeństwo tureckie jest młode co roku na rynek pracy wchodzą liczne roczniki, deklaracja powyższa oznacza potrzebę stworzenia dużej liczby nowych miejsc pracy.

informacja własna
Członkowie
 • PDS
 • HG hava sp. z o.o.
 • Logitrans Logistics (Poland) Sp. z o.o.
 • Targi Kielce S.A.
 • NEROMODA
 • Centrum Consulting Istanbul
 • Ekol Logistics Sp. z o.o.
 • Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
 • 3CARGO
 • Grupa Raben
 • Amber Vision sp. z o.o.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
 • Aksbud System Sp. z o.o.
 • HS Avukatlık Ortaklığı Law firm
 • Agropartners
 • JT Tadeusiak S.A.
 • Ecol Sp. z o.o.
 • Zirve TP Sp. z o. o
 • Energotherm Sp. z o.o.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • Igoria Trade S.A.
 • Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products
 • Biuro Handlowe „TECHMA”
 • Gülermak
 • ZRE Katowice S.A.
 • TRIUMF Sp. z o.o.
 • Kam-Alp Trading Sp. z o.o.
 • ISKO DENIM Sp. z o.o.
 • PTAK S.A.
Nasi partnerzy
 • Setrow
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • Przedsiębiorcy.pl. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.
 • BBF
 • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
 • Business Centre Club
 • Polska Izba przemysłu Targowego