Go Turkey

W związku z  programem wsparcia dla MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand , w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Polsko-Turecka Izba Gospodarcza zaprasza do wykorzystania zgromadzonej kompetencji w zakresie wsparcia ekspansji polskich firm na rynek turecki.


Po 10.ciu latach funkcjonowania Izba ma doświadczenie, wiedzę o tureckim rynku i obowiązujących na nim regułach, kontakty, zdolność oceny wiarygodności partnera/ów dokonania analizy segmentów rynku itd. Ma zespół sprawdzonych konsultantów i doradców w Turcji (w Polsce oczywiście też - dla firm tureckich) i dużą wiarygodność po stronie tureckiej. Izba ma więc kompetencję w zakresie tureckiego rynku. A w szczególności dot.:

 • analizy tureckiego rynku dot. konkretnych produktów/usług;
 • oceny rynku tureckiego (w tym uwarunkowań polityczno-prawnych, ekonomicznych, społeczno-demograficznych, technicznych, celnych);
 • zebrania informacji na temat uwarunkowań prawnych dotyczących produktu, który ma być promowany na tureckim rynku, koniecznych zezwoleń i licencji, a także możliwości patentowania rozwiązań i certyfikacji;
 • analizy konkurencji ze wskazaniem produktów i usług analogicznych do będących przedmiotem potencjalnego, polskiego eksportu w tym przewagi i słabości głównych konkurentów;
 • opracowania rekomendacji dot. metody wejścia na rynek turecki w tym wstępnego harmonogramu działań;
 • zdolnosci do rekomendacji potencjalnych kontrahentów handlowych możliwych do pozyskania na rynku tureckim i sprawdzenia ich wiarygodności;
 • przedstawienie informacji (pisemnej lub/i szkolenia) na temat różnic kulturowych w podejściu do biznesu, sposobu negocjacji i trybu zawierania umów w Turcji;
 • praktycznego wsparcia w zakresie pierwszych kontaktów z tureckimi partnerami.

Nota.

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza (www.ptcoc.eu) jest organizacją samorządu gospodarczego utworzą przez przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą pomiędzy polskim i tureckim rynkiem. Izba działa na rzecz swoich członków w oparciu o wnoszone przez nie składki i opłaty. Izba nie otrzymuje dotacji ze środków  publicznych.  Izba może świadczyć  usługi firmom nie członkowskim na zasadach komercyjnych. Uzyskany z tego tytułu przychód przeznaczony jest na działalność statutową.  Izba jest płatnikiem VAT, wystawia faktury za swoje usługi. We współpracy z firmami nie członkowskimi nie jest jednak stosowana zasada „sucess fee”. Izba nie może bowiem być „partnerem w biznesie”, może natomiast wykonać funkcje doradcze.

 Biuro Izby

 

Członkowie
 • PDS
 • HG hava sp. z o.o.
 • Logitrans Logistics (Poland) Sp. z o.o.
 • Targi Kielce S.A.
 • NEROMODA
 • Centrum Consulting Istanbul
 • Ekol Logistics Sp. z o.o.
 • Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
 • 3CARGO
 • Grupa Raben
 • Amber Vision sp. z o.o.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
 • Aksbud System Sp. z o.o.
 • HS Avukatlık Ortaklığı Law firm
 • Agropartners
 • JT Tadeusiak S.A.
 • Ecol Sp. z o.o.
 • Zirve TP Sp. z o. o
 • Energotherm Sp. z o.o.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • Igoria Trade S.A.
 • Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products
 • Biuro Handlowe „TECHMA”
 • Gülermak
 • ZRE Katowice S.A.
 • TRIUMF Sp. z o.o.
 • Kam-Alp Trading Sp. z o.o.
 • ISKO DENIM Sp. z o.o.
 • PTAK S.A.
Nasi partnerzy
 • Setrow
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • Przedsiębiorcy.pl. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.
 • BBF
 • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
 • Business Centre Club
 • Polska Izba przemysłu Targowego