Nowy Kodeks Handlowy

1 lipca 2013 roku wszedł w życie Nowy Turecki Kodeks Handlowy („Nowy Kodeks”). 

Głównymi przesłankami uchwalenia Nowego Kodeksu było:

(i)    dostosowanie prawa tureckiego do przepisów Unii Europejskiej

(ii)    wzmocnienie przejrzystości zasad zarządzania spółką,

(iii)    wprowadzenie międzynarodowych standardów w zakresie audytu sprawozdawczości, oraz

(iv)    zwiększenie praw akcjonariuszy.  

Poniżej wybór najważniejszych zmian odnoszących się do spółek:

·    stworzenie możliwości utworzenia jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych,

·    zarząd spółek akcyjnych może być jednoosobowy a w skład zarządu mogą wchodzić osoby prawne,

·  walne zgromadzenia, zgromadzenia wspólników a także posiedzenia zarządu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej a decyzje zarządu mogą być podejmowane z użyciem podpisu elektronicznego,

·  zmianie uległ reżym solidarnej odpowiedzialności członków zarządu; wprowadzono możliwość podziału kompetencji zarządu oraz ich oddelegowania na podstawie wewnętrznej dyspozycji władz spółki,

·   wprowadzenie międzynarodowych standardów w zakresie audytu i sprawozdawczości; spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki należące do grup kapitałowych są zobowiązane do zlecania badania sprawozdań niezależnemu biegłemu rewidentowi,

·    wprowadzono obowiązek zakładania przez spółki witryn internetowych,

·    wprowadzono koncepcję grupy spółek,

·  wprowadzono szczegółowe regulacje odnoszące się do koncepcji podziału spółki typu split-up oraz zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (spin-off).

 

przygotowała kancelaria prawnicza Salans/Dentons.

 

Członkowie
 • PDS
 • HG hava sp. z o.o.
 • Logitrans Logistics (Poland) Sp. z o.o.
 • Targi Kielce S.A.
 • NEROMODA
 • Centrum Consulting Istanbul
 • Ekol Logistics Sp. z o.o.
 • Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
 • 3CARGO
 • Grupa Raben
 • Amber Vision sp. z o.o.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
 • Aksbud System Sp. z o.o.
 • HS Avukatlık Ortaklığı Law firm
 • Agropartners
 • JT Tadeusiak S.A.
 • Ecol Sp. z o.o.
 • Zirve TP Sp. z o. o
 • Energotherm Sp. z o.o.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • Igoria Trade S.A.
 • Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products
 • Biuro Handlowe „TECHMA”
 • Gülermak
 • ZRE Katowice S.A.
 • TRIUMF Sp. z o.o.
 • Kam-Alp Trading Sp. z o.o.
 • ISKO DENIM Sp. z o.o.
 • PTAK S.A.
Nasi partnerzy
 • Setrow
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • Przedsiębiorcy.pl. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.
 • BBF
 • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
 • Business Centre Club
 • Polska Izba przemysłu Targowego