Regres w dwustronnych obrotach handlowych z Turcja.

Wg wstępnych danych GUS za 6 miesięcy 2019 roku  polscy eksporterzy sprzedali do Turcji towary i usługi za kwotę ok. 0,97 mld Euro to jest istotnie mniej niż w podobnym okresie 2018 roku. Wówczas polski eksport wynosił ok 1,5 mld Euro. W tym samym czasie import z Turcji wyniósł ok. 2,0 mld Euro to jest więcej niż rok temu (wówczas wynosił 1,87 mld Euro). Pogłębiania się polski deficyt w obrotach towarowych z Turcją oraz regres wzajemnych obrotów.

poniedziałek, 08 lipca 2019

Po 6 miesiącach br. wynosi on ok. 1,07 mld Euro, czyli zwiększył się w ciągu miesiąca  o ok 0.39 mld , gdy w całym 2018 roku wyniósł ok. 1,2 mld Euro. Jeśli tendencja ta się utrzyma można się spodziewać, że w 2019 roku Polska zanotuje wysoki deficyt z rynkiem tureckim.

To sytuacja odmienna niż trwająca w latach poprzednich, gdy Polska odnotowywała stała nadwyżkę w obrotach wzajemnych. Silny wzrost importu z Turcji jest pochodną coraz lepszej znajomości  rynku tureckiego przez polskich przedsiębiorców, ale także wynikiem cenowej atrakcyjności towarów pochodzących z tamtego rynku ze względu na istotne osłabienie wartości tureckiej liry.

Trend ten jednak pomału się odwraca. W ostatnich miesiącach turecka lira wzmocniła się wobec Euro. Jest to pochodną stabilizowania się tureckiej gospodarki, która jak wydaje się, że najtrudniejsze chwile ma już za sobą*.

Warto wiedzieć, że wg danych  GUS Turcja to czwarty poza unijny odbiorca polskiego eksportu i pierwszy w regionie Bliskiego Wschodniej Azji. Nie zmienia to faktu, że eksport do Turcji stanowi jedynie 1,3% całego polskiego eksportu, a dwustronne obroty handlowe to około 1,5% polskich obrotów z zagranica. Poziom ten prawie się nie zmienia od kilku lat, chociaż w opinii ekspertów potencjał jest znacznie większy. Sięga poziomu ok. 10 mld Euro rocznie. Bieżący rok wskazuje jednak, że wzrostowy trend wzajemnych obrotów został zahamowany. Po 6 miesiącach br. wzajemne obroty są na poziomie 90% ubiegłorocznych, odnotowanych w pierwszym półroczu ub. roku. Narasta polski deficyt w obrotach dwustronnych, przy równoczesnym spadku poziomu obrotów.

 

*Wskaźnik PMI tureckiego przemysłu wzrósł w sierpniu do 48,0 pkt. z 46,7 pkt. miesiąc wcześniej. Rośnie. To tendencja odwrotna niż w Polsce.