Polsko-tureckie obroty handlowe po 10 miesiącach br. Pogłębia się deficyt.

Wg wstępnych danych za 10 miesięcy 2018 roku dwustronne obroty handlowe pomiędzy Polską i Turcją wyniosły 5,4 mld Euro. Są wyższe o ok 9% niż rok temu, jednak zmieniła się ich struktura na niekorzyść polskich eksporterów. Pogłębia się deficyt. 

czwartek, 18 października 2018
W ciągu 10 miesięcy br. polscy eksporterzy sprzedali do Turcji towary i usługi za kwotę ok.3,16 mld Euro to jest o ok.8 punktów procentowych mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie import z Turcji wyniósł ok.2,76 mld Euro to jest więcej o 21 %. W konsekwencji po 10 miesiącach Polska notuje ujemny bilans obrotów z Turcja na poziomie ok 0,94 mld Euro. W ubiegłym roku po 10 miesiącach również notowaliśmy ujemne saldo, ale było ono mniejsze (ok.0,2 mld Euro) i zostało zniwelowane w ostatnich miesiącach roku, tak że finalnie Polska uzyskała bilans dodatni na poziomie ok 100 mln Euro. W 2018 roku jest to mało prawdopodobne. Po raz pierwszy Polska będzie miła ujemne saldo obrotów handlowych z Turcją. Wzrost importu z Turcji jest także pochodna coraz lepszej znajomości tego rynku przez polskich przedsiębiorców.

Zwiększony import z Turcji jest prawdopodobnie wynikiem atrakcyjności towarów pochodzących z tamtego rynku ze względu na blisko 40% osłabienie wartości tureckiej liry. W drugim kierunku, polski eksport do Turcji napotyka na zmniejszoną chłonność rynku konsumenckiego co jest pochodną ponad 24% inflacji i słabszej siły nabywczej liry i problemy wielu tureckich przedsiębiorstw, które muszą dokonać restrukturyzacji i mają zmniejszony dostęp do dewiz.

Wg danych   GUS Turcja to czwarty poza unijny odbiorca polskiego eksportu i pierwszy w regionie Bliskiego Wschodu i Azji. Nie zmienia to faktu, że eksport do Turcji stanowi jedynie 1,3% całego polskiego eksportu, a dwustronne obroty handlowe to około 1,5% polskich obrotów z zagranica. Poziom ten prawie się nie zmienia od kilku lat, chociaż w opinii ekspertów potencjał jest znacznie większy, sięgający poziomu 10 mld Euro rocznie. Będzie to jednak trudne do osiągnięcia, zwłaszcza, ze widoczne są oznaki słabnącej dynamiki polskiego eksportu.

 ,