Polsko-tureckie obroty handlowe nieznacznie rosną i pogarsza się ich struktura.

Wg wstępnych danych za 8 miesięcy 2018 roku dwustronne obroty handlowe pomiędzy Polską i Turcją wyniosły 4,36 mld Euro. Wprawdzie były wyższe o 11,1 % niż rok temu, jednak zmieniła się ich struktura na niekorzyść polskich eksporterów.W ciągu 8 miesięcy br. polscy eksporterzy sprzedali do Turcji towary i usługi za kwotę ok.1,9 mld Euro to jest o jedynie o ok. 2 % więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie import z Turcji wyniósł ok. 2,46 mld Euro to jest więcej o 18,6 %. W konsekwencji po 8 miesiącach Polska notuje ujemny bilans obrotów z Turcja na poziomie ok 0,56 mld Euro. W ubiegłym roku po 8 miesiącach również notowaliśmy ujemne saldo, ale było on o połowę mniejszy i został zniwelowane w ostatnich miesiącach roku, tak że finalnie Polska uzyskała bilans dodatni na poziomie ok 100 mln Euro. Czy podobnie będzie w br?

czwartek, 18 października 2018
Zwiększony import z Turcji jest prawdopodobnie wynikiem atrakcyjności towarów pochodzących z tamtego rynku ze względu na blisko 40% osłabienie wartości tureckiej liry. W drugim kierunku, polski eksport do Turcji napotyka na zmniejszoną chłonność rynku konsumenckiego co jest pochodną ponad 24% inflacji i słabszej siły nabywczej liry i problemy wielu tureckich przedsiębiorstw, które muszą dokonać restrukturyzacji i mają zmniejszony dostęp do dewiz.

Wg danych   GUS Turcja to czwarty poza unijny odbiorca polskiego eksportu i pierwszy w regionie Bliskiego Wschodu i Azji. Nie zmienia to faktu, że eksport do Turcji stanowi jedynie 1,3% całego polskiego eksportu, a dwustronne obroty handlowe to około 1,5% polskich obrotów z zagranica. Poziom ten prawie się nie zmienia od kilku lat, chociaż w opinii ekspertów potencjał jest znacznie większy, sięgający poziomu 10 mld Euro rocznie. Będzie to jednak trudne do osiągnięcia, zwłaszcza, ze widoczne są oznaki słabnącej dynamiki polskiego eksportu.

 ,