Przedsiębiorcy.pl. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców jest organizacją reprezentującą interesy pracodawców, powołaną na rzecz budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorców oraz reprezentowania ich interesów wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji publicznej.   

Misją Federacji jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi oraz podejmowanie inicjatyw promujących polskie marki i polską gospodarkę. Federacja uczestniczy w procesie legislacyjnym zmierzającym do tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i rozwoju międzynarodowej współpracy, w tym także z Turcją.  

Dane kontaktowe do Federacji,

ul. Wilcza 72/8, 00-670 Warszawa

tel./fax (22) 609 17 95

www.przedsiebiorcy.pl