Średnioterminowy Program Gospodarczy Turcji. Wolniej ale stabilniej.

Berat Albayrak, minister skarbu i finansów ogłosił, 20.09.18, średnioterminowy plan rozwoju na lata 2019 - 2021.

sobota, 22 września 2018

Średnioterminowy Program Gospodarczy Turcji ma na celu przede wszystkim zwalczanie problemów ekonomicznych, z którymi zmaga się ten kraj, czyli głównie spadek siły nabywczej lokalnej waluty. Od początku roku lira straciła wobec dolara około 40 proc. wartości, a inflacja wyniosła w sierpniu 17,9 proc. Powoduje to coraz większą niestabilność w gospodarce i nasila wycofywanie zagranicznego kapitału, co jeszcze bardziej pogłębia problemy.

Minister skarbu i finansów Berat Albayrak, prywatnie zięć prezydenta Erdoğana, który w czwartek 20 września ogłosił program, przedstawił trzy filary, na których będzie się on opierał, mianowicie: "stabilizacja, dyscyplina i transformacja". Celem programu jest przebrnięcie przez przejściowe trudności, które mają potrwać przez najbliższe 3 lata i osiągnięcie stabilnego wzrostu PKB w wysokości 5 proc. rocznie od 2021 r.

Wolniej, ale stabilniej

Do tej pory turecka gospodarka rozwijała się w tempie nawet 7 proc. rocznie, jednak był to wzrost nakręcany silną konsumpcją i potężnymi projektami infrastrukturalnymi finansowanymi zagranicznymi, denominowanymi w walutach obcych kredytami. Był to więc wzrost ze swojej natury niestabilny i wrażliwy na czynniki zewnętrzne, takie jak umocnienie dolara, co możemy obserwować przez ostatnie kilka miesięcy. Tym razem wzrost ma być wolniejszy, ale bardziej stabilny i odporny na szoki.

To, co inwestorów ucieszyło szczególnie, to rewizja prognoz wzrostu gospodarczego. Minister Albayrak mierzy siły na zamiary i celuje we wzrost na poziomie 2,3 proc. w 2019 r. i niewiele wyższy w latach kolejnych. Są to prognozy na pewno bliższe prawdzie niż dotychczasowe 5,5 proc., choć nadal ambitne, zważywszy na to, co dzieje się teraz w tureckiej gospodarce. Warto przypomnieć, że jeszcze w pierwszym kwartale 2018 r. wzrost sięgał 7,3 proc., widać więc skalę problemów ekonomicznych Ankary.

Drugim filarem Programu jest dyscyplina budżetowa. Rząd ma zamiar wprowadzić program cięć wydatków budżetowych o wartości około 60 mld lir, choć nie są znane szczegóły, które resorty najmocniej zaciskanie pasa odczują. To duża zmiana w porównaniu do przednich programów tego typu, które zakładały raczej stymulację gospodarki z kasy państwa. Z jednej strony ma to na celu utrzymanie dyscypliny fiskalnej w zbliżających trudnych latach i utrzymanie deficytu na poziomie około 1,7-1,9 proc. PKB do 2021 r. Z drugiej mniej ekspansywna polityka wydatkowa budżetu ma na celu wspomożenie banku centralnego w walce z inflacją.

Ograniczenie wzrostu cen jest jednym z podstawowych celów ogłoszonego programu ekonomicznego, jak zresztą każdego z poprzednich programów realizowanych przez Turcję. Według ministra Albayraka inflacja pod koniec bieżącego roku ma wynieść 20,8 proc., natomiast do 2021 r. ma spaść do 9,8 proc. To nadal powyżej celu inflacyjnego banku centralnego (TCMB), który wynosi 5 proc.

Zwalczanie przyczyn, nie tylko skutków

Trzecim filarem programu mają być reformy strukturalne mające na celu walkę ze spadkiem wartości waluty u jej przyczyny, czyli z wysokim deficytem na rachunku obrotów bieżących. Nadwyżka importu nad eksportem w Turcji w ostatnich 12 miesiącach wyniosła 57 mld dolarów (dane za lipiec). Do tej pory ten deficyt był pokrywany głównie przez napływ inwestycji zagranicznych, ale od początku bieżącego roku jest z tym wyraźny problem i obecnie jedynie połowa jest pokrywana przez inwestycje zagraniczne.

Krótko mówiąc, wartość liry spada, bo chętnych na jej sprzedaż (importerzy potrzebujący walut obcych do zapłaty za towary) jest wyraźnie więcej niż chętnych do jej zakupu (inwestorzy i eksporterzy), co powoduje presję na spadek kursu.

Ogłoszony właśnie program gospodarczy ma na celu zniwelowanie dokładnie tej nierównowagi. Służyć ma temu identyfikacja tych gałęzi przemysłu, które mają w opinii ministerstwa największy potencjał eksportowy. Wstępnie wskazano na sektory farmaceutyczny, energetyczny i petrochemiczny. To właśnie w tych branżach skupić się mają inwestycje, kosztem dużych projektów infrastrukturalnych, które mają zostać w najbliższych latach wstrzymane lub finansowane innymi niż dotychczas sposobami.

Inwestorzy podzieleni

Rynki dość nerwowo zareagowały na wystąpienie ministra Albayraka. Przez resztę dnia turecka waluta to się umacniała, to słabła, by ostatecznie zakończyć dzień na poziomie zbliżonym do kursu otwarcia. Z pewnością dużym rozczarowaniem dotyczącym Programu jest brak konkretów dotyczących programu cięż budżetowych.

Inwestorzy spodziewali się także ogłoszenia programu wsparcia dla systemu bankowego i stabilizacji sektora, który zmaga się z rosnącą falą restrukturyzacji długów, głównie walutowych. Poza dość ogólnymi obietnicami "wzmocnienia sektora bankowego" niczego takiego nie ogłoszono.

Na plus zdecydowanie należy ocenić przyjęcie realnych założeń makroekonomicznych, dotyczących wzrostu gospodarczego i inflacji, co wyraźnie odróżnia program ministra Albayraka od poprzednich programów gospodarczych realizowanych przez Turcję. Szczególnie ważne wydaje się tutaj zastąpienie paradygmatu wzrostu za wszelką cenę, priorytetem ustabilizowania gospodarki, nawet jeśli odbędzie się to kosztem jej czasowego spowolnienia, co zresztą w narracji rządu widać już od pewnego czasu.

W tę nową narrację wpisuje się także podjęta tydzień wcześniej decyzja banku centralnego dotyczącego podniesienia stóp procentowych o 625 punktów bazowych. Jest ona wyraźnie zgrana z ogłoszonym właśnie przez rząd programem gospodarczym i jego celami, choć głowa tego rządu, prezydent Erdoğan, skrytykował ją jeszcze zanim została podjęta. To każe przypuszczać, że zeszłotygodniowe wydarzenia miały na celu jedynie stworzenie złudzenia konfliktu na linii TCMB – pałac prezydencki, by zwiększyć wiarygodność tego pierwszego.

Program ogłoszony przez ministra Albayraka wskazuje, że rząd jest zdeterminowany uniknąć twardego lądowania wraz z towarzyszącym my głębokim kryzysem i przeprowadzić kraj przez trudny okres w kontrolowany sposób. Niestety nadal nie są znane szczegóły, jak dokładnie zamierza tego dokonać. Nie wiadomo także, na ile za deklaracjami pójdą faktycznie działania, a na ile są to puste oświadczenia mające na celu tylko uspokojenie inwestorów. Do tego wciąż otwarte pozostaje pytanie, czy na ścieżkę miękkiego lądowania nie jest już dla Turcji zwyczajnie za późno.

Artykuł opublikowany przez Bankier.pl, autor: Robert Szklarz