Pierwsze 100 dni. Plan gospodarczy Gabinetu Prezydenta.

Prezydent Erdoğan zaprezentował program gospodarczy na pierwsze 100 dni Gabinetu Prezydenta. Zapowiedział, że pierwszy zostaną uruchomione różne nowe projekty, a niektóre z już trwających w zakresie obrony i przemysłu kosmicznego, otrzymają priorytety.  

środa, 12 września 2018

Plan na 100 dni obejmuje: energetykę, przemysł, handel zagraniczny, ochronę środowiska, przemysł zbrojeniowy, edukację, zdrowie, turystykę, rolnictwo oraz finanse publiczne. Program obejmuje 400 projektów o łącznej wartości 46 miliardów tureckich Lir. Jego częścią składową jest także tworzenie platform wysokiej technologii. Zapowiedział także rozwój centrów handlu zagranicznego poza granicami Turcji. Aktualnie istnieje pięć takich ośrodków za granicą, a nowy plan ma na celu zwiększenie tej liczby do czterdziestu urzędów. Ponadto, zgodnie z planem, wprowadzony zostanie system "Trust Stamp in Electronic Commerce" w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości usług w e-commerce.

Kilka dni później, 10 sierpnia  Turecki Minister Skarbu  i Finansów Berat Albayrak, zaprezentował, podczas spotkania z przedstawicielami sektora prywatnego nowy model gospodarczy Turcji, Zapowiedział otwarte współdziałanie rządu ze wszystkimi uczestnikami rynku, której celem jest    przywrócenia zaufania i poprawa równowagi budżetowej. Zapowiedział prowadzenie rygorystycznej polityki monetarnej i fiskalnej, niezależność Banku Centralnego i obniżenie deficytu na rachunku obrotów bieżących.

Następnie, 16 sierpnia, podczas telekonferencji z międzynarodowymi inwestorami z USA, Europy i Bliskiego Wschodu, zorganizowanej we współpracy z Citibank, Deutsche Bank i HSBC powiedział, nawiązując do spadku kursu tureckiej liry, że Turcja będzie podejmować działania zmierzające do zaostrzenie polityki fiskalnej, podjęcie reform strukturalnych, a nie będzie nakładać żadnych kontroli w zakresie przepływu kapitału. Podczas tej konferencji Minister przemysłu i technologii Mustafa Varank zaprezentował nowy system zachęt i motywacji służących zwiększeniu inwestycji, który już przyniósł cztery nowe inwestycje warte łącznie 8 miliardów TRY. Są to

• rozwój produkcji tureckiego myśliwca,

• inwestycja firmy Bosch w produkcję wysokociśnieniowego wtryskiwacza paliwa nowej generacji,

• Produkcja BMC różnych pojazdów szynowych,

• Produkcja silników wysokoprężnych, skrzyń biegów i podsystemów BMC,

Projekty te mają stworzyć łączną ponad 4500 miejsc pracy i zmniejszyć deficyt na rachunku obrotów bieżących o ok. 1,2 mld USD.

Turecka gospodarka ma się dobrze i wydaje się, że utrzyma szybki wzrost, niezależnie od aktualnych napięć.

Informacje wg ISPAT