EBOR wspiera w turecką gospodarkę i potwierdza długoterminowe zaangażowanie w Turcji

Przebywający w Turcji Prezydent EBOR Suma Chakrabarti podczas potkania spotkania z władzami tureckimi, potwierdził długoterminowe zaangażowanie banku w gospodarkę turecką. Od początku 2018 roku EBOR zainwestował w Turcji ponad 800 milionów euro w turecką gospodarkę i sektor prywatny. 

sobota, 20 października 2018

Przebywający w Turcji Prezydent EBOR Suma Chakrabarti podczas potkania spotkania z władzami tureckimi, potwierdził długoterminowe zaangażowanie banku w gospodarkę turecką. Od początku 2018 roku EBOR zainwestował w Turcji ponad 800 milionów euro w turecką gospodarkę i sektor prywatny. Od 2009 roku EBOR zainwestował w Turcji prawie 11 miliardów euro w różne sektory tureckiej gospodarki

Bank przewiduje wzrost tureckiej gospodarki o 3,9 procent w 2018 r.  i około 1 procent w 2019 . Prezydent EBRD Suma Chakrabarti spotkał się z Beratem Albayrakiem, tureckim ministrem skarbu i finansów, w celu omówienia konkretnych polityk i reform potrzebnych do odblokowania inwestycji w kraju zarówno przez inwestorów lokalnych, jak i zagranicznych. Po spotkaniu podkreślił: "Pomimo ostatnich zawirowań gospodarczych, EBOR utrzymuje wysoki poziom inwestycji i od początku 2018 roku zainwestowaliśmy w prawie 30 projektów w Turcji". Około jedna trzecia z tych projektów dotyczy zapewnienia lokalnym firmom odpowiedniego miksu finansowania, co jest szczególnie ważne w czasach dużej zmienności w kursie liry.

Prezydent EBOR zachęcał władze tureckie do ulepszenia ram prawnych w celu zwiększenia inwestycji w czystą energię. Bank jest już wiodącym podmiotem finansującym energię odnawialną w Turcji i do tej pory finansował 2865 MW mocy odnawialnych.

Prezydent Chakrabarti nazwał integrację między Europą a Azją potężną siłą w promowaniu konkurencji i innowacji, zwiększaniu wydajności na rynku i zachęcaniu rządów do reform. Powiedział: "Turcja ma ogromne wrodzone zalety, jeśli chodzi o wykorzystanie potencjału kształtujących się nowych korytarzy Wschód-Zachód. EBOR jest gotowy wspierać projekty transgraniczne w sektorze transportu, energii i technologii, ale także inicjatywy "miękkiej łączności", takie jak rozwój większych i bardziej wydajnych rynków kapitałowych oraz coraz szybszy transfer nowych technologii i innowacji. "

Od 2009 roku EBOR zainwestował w Turcji prawie 11 miliardów euro w różne sektory tureckiej gospodarki. Są one połączone ze wsparciem polityk, które pomagają w modernizacji gospodarki kraju i budowaniu jego ekonomicznej stabilności.