Polsko tureckie obroty dwustronne w 2017 roku. Poniżej możliwości.

Dwustronne obroty handlowe Polski z Turcją niewiele się zmieniły. Wyniosły w 2017 roku nieco powyżej 6 miliardów EURO, mimo że w u Polska odnotowała wysokie tempo wzrostu obrotów handlowych z zagranicą. Wyniosły 412,7 mld EUR co oznacza wzrost o 12,8% w porównaniu do poprzedniego roku. Dynamicznie rósł eksport i wyniósł 206,6 mld EUR, to jest wzrósł o 11,8%. Szybko rósł import osiągając wartość ok. 206,1 mld EUR, tj. o 13,9% niż w roku poprzednim. Trzeci rok z rzędu Polska notuje dodatni bilans handlowy na poziomie  0,5 mld EUR. Polsko-tureckie relacje gospodarcze pozostają jednak wciąż poniżej oczekiwań i możliwości! Po raz pierwszy zanotowano ujemny dla Polski bilans w wysokości ok 300 mld EURO

sobota, 10 listopada 2018

Wg prognoz w 2018 r. nastąpi dalszy wzrost eksportu o ok. 7%. Osłabnie natomiast tempo wzrostu importu do poziomu o ok. 8,5%. Dolewając jednak łyżkę dziegciu do tej beczki słodkiego miodu, trzeba pamiętać, że, około 80% polskiego eksportu trafia na rynek UE, w tym 27% tylko do Niemiec, mniej niż 10 % polskiego eksportu to towary zaawansowane technologiczni, a motorem wzrostu eksportu są firmy z kapitałem zagranicznym (70% udziału).

Jak na tym tle wygląda Polsko-turecka współpraca handlowa?

W 2017 roku nastąpił wzrost obrotów o ponad 7% (do wartości ponad 6 mld EUR) nadal jednak Turcja zajmuje dalekie, 18 miejsce w polskim eksporcie (prawie 3 mld EUR, wzrost o 3%). Podobnie jest z importem. Turcja zajmuje 18 miejsce w polskim imporcie (ponad 3 mld EUR, wzrost o 14%).

W 2017 roku, po raz pierwszy jednak od wielu lat, Polska zanotowała ujemne saldo wymiany handlowej z Turcją wynoszące prawie 300 mln EUR.

Jaka jest struktura polskiego eksportu do Turcji, wg grup towarowych? 

Ok. 41% stanowiły urządzenia mechaniczne i elektryczne, ponad 21% pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające, blisko 8 % wyroby z metali nieszlachetnych, a ok. 6% to produkty przemysłu chemicznego.

Rozkładając powyższą informację na szczegóły, czyli główne towary polskiego eksportu do Turcji, to były nimi: silniki, samochody, części do kamer telewizyjnych, aparatura odbiorcza dla telewizji, miedź rafinowana, preparaty do prania, wyroby walcowane płaskie z żeliwa, części do silników turboodrzutowych, mięso wołowe, kombajny zbożowe, tablice do rozdziału energii elektrycznej, odbiorniki radiowe, części i akcesoria do pojazdów, leki, pieluchy, przetwory spożywcze dla niemowląt.

Eksport z Polski do Turcji realizuje ok 800 polskich firm, w większości z sektora MSP.

A jaka jest struktura polskiego importu z Turcji ?

Wg grup towarowych przedstawia się ona następująco: ok 30 % stanowiły pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające, ponad 23% to materiały i wyroby włókiennicze,  blisko 17% stanowiły urządzenia mechaniczne i elektryczne,  ok.11% to wyroby z metali nieszlachetnych, 6,7% stanowiły tworzywa sztuczne.

Główne towary, którymi handlowano to samochody, busy, ciągniki drogowe, t-shirty, leki, bluzy, artykuły biżuteryjne, części zamienne, kable, spodnie, folia aluminiowa, koła zamachowe, dywany, kotły centralnego ogrzewania, chłodziarko-zamrażarki

Całkowicie mizernie na tym tle przedstawiają się wzajemne inwestycje. Polskie w Turcji. Wynoszą mniej niż 300 mln EUR, a tureckie w Polsce jeszcze mniej (nie dotyczy to inwestycji kapitałowych, płynnych)

Potencjał dwustronnej współpracy jest znacznie większy, sięga 10 mld EUR rocznie w perspektywie do 2023 r. Dla jego osiągnięcia potrzebne jest nasilenie promocji gospodarki jako kraju, z którym warto współpracować i udzielenie wsparcia, w tym finansowego, polskim firmom badającym możliwość ekspansji na rynek turecki.  

Potrzebne jest także stworzenia zachęt dla tureckich firm do inwestowania w Polsce, z wykorzystaniem doświadczeń Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej, zgromadzonego w trakcie ponad 10 letniej aktywności wspierającej rozwój polsko-tureckich relacji gospodarczych.


Marek Nowakowski

Prezes Zarządu Izby

Dane liczbowe zaczerpnięto z prezentacji Departamencie Handlu  i Współpracy Międzynarodowej  Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wygłoszonej w KIG  6 listopada 2018 r.