Dlaczego warto być członkiem Izby

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza jest efektywną platformą  współpracy pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i tureckimi. Polska i Turcją mają najszybciej rozwijające się gospodarki w Europie. Obydwa kraje modernizują swój przemysł i infrastrukturę – drogi, połączenie kolejowe, lotniska, systemy transportu gazu ziemnego i energii elektrycznej. Polskę łączą z Turcją wieloletnie więzi polityczne i gospodarcze. W 2014 roku celebrowano, unikalne w skali światowej, 600 lecie polsko-tureckiej współpracy dyplomatycznej.

Współcześnie, bardzo szybko rozwija się polsko-turecka współpraca gospodarcza. Wzajemnie obroty handlowe w 2007 roku wynosiły jedynie 2,7 mld USD, a w 2016 roku przekroczyły 6 miliardów Euro. Potencjał jest znacznie większy. Wg opinii ekspertów wzajemne obroty handlowe wkrótce osiągną poziom 10 miliardów Euro. Albowiem jest wiele podobieństw pomiędzy polskim i tureckim przemysłem. W wielu sektorach produkcja przemysłowa jest komplementarna (np. przemysł samochodowy, AGD, IT, TV). Istnieje więc wielki potencjał dwustronnej współpracy i kooperacji pomiędzy firmami polskimi i tureckimi. Aktualnie dominuje handel. Polskie firmy kupują produkty w Turcji, tureckie w Polsce. Przedsiębiorstwa polskie, współpracując z tureckimi partnerami, mają także szansę na wspólną ekspansję na rynki krajów sąsiadujących z Turcją, tam gdzie firmy tureckie mają naturalną swobodę działania, takich jak Irak, Iran, Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Turkmenistan ale także  kraje Afryki Północnej. Natomiast firmy polskie mogą ułatwiać firmom tureckim dostęp do rynków, na których  swobodniej się poruszają, tj. Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Słowacja, Czechy, Skandynawia oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej. Oprócz podobieństw, są oczywiście różnice, o których polski przedsiębiorca zainteresowany rynkiem tureckim powinien wiedzieć. Jednym z nich jest organizacja otoczenia biznesowego. W Turcji, podobnie jak w Niemczech, przynależność do izb gospodarczych jest obowiązkowa. Są one ważnymi organizacjami,  wspierającymi rozwój firm, w tym zwłaszcza eksport i kooperację z przedsiębiorstwami z innych krajów. Zachęcamy do dołączenia do Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej. Zwłaszcza że turecki biznes jest zorganizowana odmiennie niż w Polsce. Na wzór niemiecki. Wszystkie firmy w Turcji należą do Izb. Regionalnych i profesjonalnych. Weryfikują wobec tego ewentualnych partnerów także poprzez ich izbowy status. Jeśli firma należy do Izby, np. Polsko-Tureckiej to jej wiarygodność i bezpieczeństwo obrotu z partnerem tureckim jest większe. Po 10.ciu latach funkcjonowania Izba ma doświadczenie, wiedzę o tureckim rynku i obowiązujących na nim regułach, kontakty, zdolność oceny wiarygodności partnera/ów i zespół sprawdzonych konsultantów i doradców w Turcji. 


 

Członkowie
 • Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
 • 3CARGO
 • Grupa Raben
 • Targi Kielce S.A.
 • Amber Vision sp. z o.o.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
 • Aksbud System Sp. z o.o.
 • HS Avukatlık Ortaklığı Law firm
 • Ekol Logistics Sp. z o.o.
 • Agropartners
 • JT Tadeusiak S.A.
 • Ecol Sp. z o.o.
 • Zirve TP Sp. z o. o
 • Energotherm Sp. z o.o.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • Igoria Trade S.A.
 • Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products
 • Biuro Handlowe „TECHMA”
 • Gülermak
 • ZRE Katowice S.A.
 • TRIUMF Sp. z o.o.
 • Kam-Alp Trading Sp. z o.o.
 • ISKO DENIM Sp. z o.o.
 • PTAK S.A.
Nasi partnerzy
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • Przedsiębiorcy.pl. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.
 • BBF
 • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
 • Business Centre Club
 • Polska Izba przemysłu Targowego