Nota prawna

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego grupującą przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą gospodarczą pomiędzy Polską i Turcją. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195, zm. Dz. U. Z 1992 r. Nr 75, poz. nr 368). Zarejestrowana została 30.10.2007 r. w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000291653.

NIP 527 255 8888  REGON 141181802

Izba jest członkiem stowarzyszonym w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Izba nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych. Działalność statutowa Izby finansowana jest ze składek członkowskich oraz z przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Legal Note

Polish-Turkish Chamber of Commerce is an o self-governing, private organizations consisting companies interested in cooperation with Turkish partners. It operates under the Act of 30 May 1989 on chambers (Journal of Laws No. 35 item 195, Journal of Laws of 1992 No. 75, item 368). PTCoC is an associate member of the National Chamber of Commerce (KIG). The Chamber’s  does not receive public subsidies. The statutory activities of the Chamber are financed by membership fees and executed on their benefit. Implementation of specific projects is based on the budget drawn up, approved and  financed by the companies participating in the project. Furthermore, the Chamber may also provide services to non-member companies on a commercial basis. The Chamber is a VAT payer and issues invoices for services rendered to non-members. Generated revenue is devoted to the statutory activity of the Chamber.

Członkowie
 • PDS
 • HG hava sp. z o.o.
 • Logitrans Logistics (Poland) Sp. z o.o.
 • Targi Kielce S.A.
 • NEROMODA
 • Centrum Consulting Istanbul
 • Ekol Logistics Sp. z o.o.
 • Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
 • 3CARGO
 • Grupa Raben
 • Amber Vision sp. z o.o.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
 • Aksbud System Sp. z o.o.
 • HS Avukatlık Ortaklığı Law firm
 • Agropartners
 • JT Tadeusiak S.A.
 • Ecol Sp. z o.o.
 • Zirve TP Sp. z o. o
 • Energotherm Sp. z o.o.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • Igoria Trade S.A.
 • Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products
 • Biuro Handlowe „TECHMA”
 • Gülermak
 • ZRE Katowice S.A.
 • TRIUMF Sp. z o.o.
 • Kam-Alp Trading Sp. z o.o.
 • ISKO DENIM Sp. z o.o.
 • PTAK S.A.
Nasi partnerzy
 • Setrow
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • Przedsiębiorcy.pl. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.
 • BBF
 • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
 • Business Centre Club
 • Polska Izba przemysłu Targowego