Misja i cel działania Izby

Misją Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej jest wspieranie firm członkowskich w podejmowaniu i realizacji współpracy pomiędzy polskimi i tureckimi przedsiębiorcami, oraz promocja współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Turcją. Misja ta realizowana jest  poprzez:

 • reprezentowanie interesów członków wobec władz administracyjnych i samorządowych w obydwu krajach,
 • interweniowanie u władz krajowych w przypadkach dyskryminacyjnych praktyk wobec firm członkowskich,
 • upowszechnianie informacji  o rynku i ułatwianie bezpośrednich kontaktów przedsiębiorców polskich i tureckich,
 • udział w misjach promocyjnych, handlowych seminariach i konferencjach gospodarczych na rynkach partnerskich,
 • popieranie przedsięwzięć organizowanych przez inne podmioty a zbieżnych z celami działania Izby, takich jak misje indywidualne, udział w targach, wystawach, seminariach i konferencjach branżowych, organizacja spotkań dwustronne z potencjalnymi partnerami, 
 • ogólne doradztwo w zakresie kontaktów z rynkiem partnerskim,
 • wydawanie poświadczeń przeznaczonych dla władz na rynku partnerskim,
 • podejmowanie innych zadań zlecanych przez firmy w ramach indywidualnie uzgadnianych budżetów.

Izba realizuje swoją misję na rzecz firm członkowskich w oparciu o otrzymywane od nich składki (patrz zakładka o Izbie/Dołącz). W przypadkach wymagających poniesienia dodatkowych kosztów sporządzany jest budżet projektu do poniesienia przez zainteresowaną firmę/grupę firm. Nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych. Dla realizacji swojej misji promocyjnej Izba może świadczyć także usługi doradcze firmom nie członkowskim. Uzyskane z tego tytułu przychody służą pokryciu kosztów realizacji usługi na rzecz firmy oraz finansowaniu działalności statutowej Izby.


Mission

The mission of the Polish-Turkish Chamber of Commerce is to support member companies in developing cooperation between Polish and Turkish entrepreneurs and to promote economic cooperation between Poland and Turkey.

This is carried out through:

 • representing the interests of members towards administrative and self-government authorities in both countries and intervening  in cases of  any discriminatory practices towards member companies,representing the interests of members towards administrative and self-government authorities in both countries,
 • disseminating information about the partnering markets and facilitating direct contacts between Polish and Turkish entrepreneurs,
 • participation in promotional events: missions, b2b meetings, seminars and economic conferences in partner markets,
 • supporting ventures organized by other entities that are in line with the objectives of the Chamber, such as individual missions, participation in fairs, exhibitions, seminars and industry conferences, organization of bilateral meetings with potential partners,
 • providing general advices regarding contacts with the partner market,
 • issuing certificates for authorities on the partner market,
 • undertaking other tasks ordered by companies as part of individual agreed budgets.

The Chamber does not receive subsidies from public funds. It carries out its mission based on members contributions/fees (see the Home / Join tab). If/when additional  costs of specific project need to be covered separate budget is prepared for the company/ companies involved in it for their approval prior to project implementation.  


Członkowie
 • PDS
 • HG hava sp. z o.o.
 • Logitrans Logistics (Poland) Sp. z o.o.
 • Targi Kielce S.A.
 • NEROMODA
 • Centrum Consulting Istanbul
 • Ekol Logistics Sp. z o.o.
 • Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
 • 3CARGO
 • Grupa Raben
 • Amber Vision sp. z o.o.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
 • Aksbud System Sp. z o.o.
 • HS Avukatlık Ortaklığı Law firm
 • Agropartners
 • JT Tadeusiak S.A.
 • Ecol Sp. z o.o.
 • Zirve TP Sp. z o. o
 • Energotherm Sp. z o.o.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • Igoria Trade S.A.
 • Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products
 • Biuro Handlowe „TECHMA”
 • Gülermak
 • ZRE Katowice S.A.
 • TRIUMF Sp. z o.o.
 • Kam-Alp Trading Sp. z o.o.
 • ISKO DENIM Sp. z o.o.
 • PTAK S.A.
Nasi partnerzy
 • Setrow
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • Przedsiębiorcy.pl. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.
 • BBF
 • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
 • Business Centre Club
 • Polska Izba przemysłu Targowego