Misja i cel działania Izby

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza w powstała 2007 roku, by wspierać przedsiębiorstwa członkowskie w podejmowaniu i realizacji współpracy z partnerami tureckimi w Turcji i na rynkach sąsiadujących z Turcją. Jest organizacją samorządu gospodarczego, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195, zm. Dz. U. Z 1992 r. Nr 75, poz. 368). Zarejestrowana 30.10.2007 r. w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS.

Statutowym celem działania Izby jest wsparcie firm członkowskich, a także innych firm z Polski i Turcji w podejmowaniu współpracy, a w rezultacie wspomaganie rozwoju stosunków pomiędzy Polską i Turcją. Misja Izby realizowana jest poprzez:

 • reprezentowanie interesów członków Izby wobec władz administracyjnych i samorządowych w obydwu krajach,
 • interweniowanie u władz krajowych w przypadkach dyskryminacyjnych praktyk wobec firm członkowskich na rynku partnerskim,
 • upowszechnianie informacji  o rynku i ułatwianie bezpośrednich kontaktów przedsiębiorców polskich i tureckich,
 • udział izby w misjach promocyjnych, handlowych seminariach i konferencjach gospodarczych na rynkach partnerskich,
 • popieranie przedsięwzięć organizowanych przez inne podmioty, takich jak misje indywidualne, udział w targach, wystawach, seminariach branżowych lub tematycznych, spotkania dwustronne z potencjalnymi partnerami, a także organizowanie takich przedsięwzięć ,
 • ogólne doradztwo w zakresie kontaktów z rynkiem partnerskim,
 • wydawanie poświadczeń przeznaczonych dla władz na rynku partnerskim,
 • podejmowanie innych zadań zlecanych przez firmy w ramach indywidulanie uzgadanianych budżetów.

Izba w powyższym zakresie działa na rzecz firm członkowskich w oparciu o otrzymywane od nich składki (patrz zakładka o Izbie/Dołącz). W przypadkach wymagających poniesienia dodatkowych kosztów sporządzany jest budżet projektu do poniesienia przez zainteresowaną firmę/grupę firm.

Izba nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych.

Izba i jej świadczą usługi firmom nie będącym jej członkami na zasadach odpłatnych, na podstawie indywidualnie sporządzanych budżetów. Uzyskane z tego tytułu przychody służą pokryciu kosztów realizacji usługi na rzecz firmy oraz finasowaniu działalności statutowej Izby.

Izba jest płatnikiem VAT. 

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza jest stowarzyszona z Krajową Izba Gospodarczą www.kig.pl, członkiem Eurochambres (Stowarzyszenia Izb Przemysłowo- Handlowych).

Zarząd Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej

Warszawa, 20.10.16 r.
Członkowie
 • Targi Kielce S.A.
 • Amber Vision sp. z o.o.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
 • Aksbud System Sp. z o.o.
 • HS Avukatlık Ortaklığı Law firm
 • Crossjeans
 • Ekol Logistics Sp. z o.o.
 • Agropartners
 • JT Tadeusiak S.A.
 • 3Cargo
 • Ecol Sp. z o.o.
 • Zirve TP Sp. z o. o
 • Energotherm Sp. z o.o.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • Igoria Trade S.A.
 • Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products
 • Biuro Handlowe „TECHMA”
 • Gülermak
 • ZRE Katowice S.A.
 • TRIUMF Sp. z o.o.
 • Kam-Alp Trading Sp. z o.o.
 • ISKO DENIM Sp. z o.o.
 • EZMA Sp. z o.o.
 • PTAK S.A.
 • GREENCARRIER FREIGHT SERVICES
Nasi partnerzy
 • BBF
 • WTC
 • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
 • Business Centre Club
 • Polska Izba przemysłu Targowego