Jak zostać członkiem Izby

Członkostwo

Aby zostać członkiem Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej trzeba zaaprobować jej statut, dostępny na stronie internetowej Izby w zakładce „O IZBIE STATUT”, a następnie wypełnić deklarację członkowską dostępną na stronie internetowej Izby w zakładce „O IZBIE DEKLARACJA”, (lub kliknąć na http://www.ptcoc.eu/application), która zostanie automatycznie przesłana do Zarządu Izby.

Można także, wydrukowany, wypełniony i zeskanowany druk deklaracji wysłać elektronicznie na adres biuro@ptcoc.eu lub drogą pocztową na adres Izby: 02-074 Warszawa, ul. Trębacka 4.

Opłaty

Izba jest organizacją samorządową. Nie posiada żadnych dotacji. Wszystkie środki finansowe jakimi Izba dysponuje na działalność statutowa pochodzą z wpłat członkowskich i usług wykonywanych przez Izbę.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby opłaty członkowskie wynoszą:

 • jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 2000 PLN,
 • kwartalne składki członkowskie, stosownie do zadeklarowanej wielkości przedsiębiorstwa, wg klasyfikacji EU

Przystępując do Izby firma deklarują wielkość składki. 

Kwartalne opłaty wynoszą:

 • 1800 PLN - dla dużych przedsiębiorstw o rocznej sprzedaży ponad 50 mln Euro,
 •   900 PLN - dla małych i średnich o rocznej sprzedaży do 50 mln Euro,
 •   300 PLN - dla mikro przedsiębiorstw o rocznej sprzedaży do 2 mln Euro.

Składki uiszczane są na początku kwartału, na podstawie noty wystawianej przez Izbę.

Po zgłoszeniu deklaracji, należy wnieść opłatę wpisową przelewem na konto w mBank S.A. ,00-950 Warszawa ul Senatorska 18, 

nr konta 39 1140 2062 0000 5357 1400 1001 na podstawie noty ksiegowej wygenerowanej przez system po otrzymaniu zgłoszenia. 

Po otrzymaniu opłaty wpisowej, zarząd Izby podejmuje uchwałę o przyjęciu firmy do Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej i prześle jej treść do firmy, która zgłosiła akces do Izby.


 

 Członkowie
 • Targi Kielce S.A.
 • Amber Vision sp. z o.o.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
 • Aksbud System Sp. z o.o.
 • HS Avukatlık Ortaklığı Law firm
 • Crossjeans
 • Ekol Logistics Sp. z o.o.
 • Agropartners
 • JT Tadeusiak S.A.
 • 3Cargo
 • Ecol Sp. z o.o.
 • Zirve TP Sp. z o. o
 • Energotherm Sp. z o.o.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • Igoria Trade S.A.
 • Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products
 • Biuro Handlowe „TECHMA”
 • Gülermak
 • ZRE Katowice S.A.
 • TRIUMF Sp. z o.o.
 • Kam-Alp Trading Sp. z o.o.
 • ISKO DENIM Sp. z o.o.
 • EZMA Sp. z o.o.
 • PTAK S.A.
 • GREENCARRIER FREIGHT SERVICES
Nasi partnerzy
 • BBF
 • WTC
 • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
 • Business Centre Club
 • Polska Izba przemysłu Targowego