Jak zostać członkiem Izby

Aby zostać członkiem Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej trzeba zaaprobować jej statut, dostępny na stronie internetowej Izby w zakładce „O IZBIE STATUT”, a następnie wypełnić e-deklarację członkowską, dostępną na stronie internetowej Izby w zakładce „O IZBIE DEKLARACJA”, . Lub wypełniony i zeskanowany druk deklaracji wysłać elektronicznie na adres biuro@ptcoc.eu albo drogą pocztową na adres Izby: 02-074 Warszawa, ul. Trębacka 4.

Opłaty. 

Izba jest organizacją samorządową. Nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych. Koszty działalności statutowej pokrywane są z wpłat członkowskich i usług wykonywanych przez Izbę.Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby obowiązują następujące opłaty:

 • jednorazową opłatę wpisową w wysokości 2000 PLN,
 • kwartalne składki członkowskie, stosownie do zadeklarowanej wielkości przedsiębiorstwa, wg klasyfikacji EU, które  wynoszą:
1800 PLN - dla dużych przedsiębiorstw o rocznej sprzedaży ponad 50 mln Euro,
900 PLN - dla małych i średnich o rocznej sprzedaży do 50 mln Euro,
300 PLN - dla mikro przedsiębiorstw o rocznej sprzedaży do 2 mln Euro.

Przystępując do Izby firma deklarują wielkość składki.

Po zgłoszeniu deklaracji, należy wnieść opłatę wpisową przelewem na konto Idea Bank 60 1950 0001 2006 0059 1963 0002, na podstawie noty księgowej wygenerowanej przez system po otrzymaniu zgłoszenia. Po otrzymaniu opłaty wpisowej, Zarząd Izby podejmuje uchwałę o przyjęciu firmy do Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej i przesyła jej treść do firmy, która zgłosiła swój akces do Izby.

Po przyjęciu do Izby firma członkowska wnosi kwartalne składki w zadeklarowanej wysokości na podstawie noty wystawionej przez Izbę. 

Składki członkowskie są należne na początku kwartału.

Członkowie
 • PDS
 • HG hava sp. z o.o.
 • Logitrans Logistics (Poland) Sp. z o.o.
 • Targi Kielce S.A.
 • NEROMODA
 • Centrum Consulting Istanbul
 • Ekol Logistics Sp. z o.o.
 • Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
 • 3CARGO
 • Grupa Raben
 • Amber Vision sp. z o.o.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
 • Aksbud System Sp. z o.o.
 • HS Avukatlık Ortaklığı Law firm
 • Agropartners
 • JT Tadeusiak S.A.
 • Ecol Sp. z o.o.
 • Zirve TP Sp. z o. o
 • Energotherm Sp. z o.o.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • Igoria Trade S.A.
 • Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products
 • Biuro Handlowe „TECHMA”
 • Gülermak
 • ZRE Katowice S.A.
 • TRIUMF Sp. z o.o.
 • Kam-Alp Trading Sp. z o.o.
 • ISKO DENIM Sp. z o.o.
 • PTAK S.A.
Nasi partnerzy
 • Setrow
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • Przedsiębiorcy.pl. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.
 • BBF
 • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
 • Business Centre Club
 • Polska Izba przemysłu Targowego