Igoria Trade S.A.

Igoria Trade S.A  www.igoriatrade.com  spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest Krajową i Unijną Instytucją Płatniczą, działającą na podstawie licencji (IP 19/2013) wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). 
Igoria Trade S.A. jest niezależnym operatorem Elektronicznej i Platformy Płatniczej i Giełdy Wymiany Walut, która posiada licencję do prowadzenia działalności w 31 krajach w Europie, 

Igoria Trade S.A oferuje:
usługi płatnicze w całej Europie, w tym w Turcji,
transakcje wymiany walut po najbardziej konkurencyjnych kursach z możliwością indywidualnej negocjacji oraz rezerwacji kursów walut, 
zabezpieczenie transakcji na rachunku powierniczym escrow, 
obsługę indywidualnych rozliczeń płatniczych dostosowanych do potrzeb klientów.
Igoria Trade S.A. gwarantuje pełne bezpieczeństwo obrotu i obsługi transakcji walutowych, albowiem jej działalność nadzorowana jest przez KNF, a usługi świadczone są zgodnie z reżimem przepisów, które stanowią, że:
środki klientów przechowywane są na oddzielnych rachunkach bankowych i nigdy nie są łączone ze środkami własnymi spółki Igoria Trade S.A. (Art. 78 pkt 1 ust. 1 Ustawy o usługach płatniczych),
środki klientów są bezpieczne w każdym momencie, gdyż nawet w razie ogłoszenia upadłości Instytucji Płatniczej, podlegają one wyłączeniu z masy upadłości (Art. 80 pkt 2 Ustawy o usługach płatniczych),
informacje finansowe Spółki są dostępne publicznie w postaci raportów kwartalnych, rocznych i sprawozdań finansowych (Ustawa o obrocie papierami wartościowymi i ustawa o obrocie instrumentami finansowymi),
działalności Spółki podlega weryfikacji przez niezależnego audytora, którego raport i opinia jest publikowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Ustawa o obrocie papierami wartościowymi i ustawa o obrocie instrumentami finansowymi),
informacje o akcjonariuszach Spółki są jawne i publikowane w serwisach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Ustawa o obrocie papierami wartościowymi i ustawa o obrocie instrumentami finansowymi),
wszelkie zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki przekazywane są niezwłocznie do publicznej wiadomości (Ustawa o obrocie papierami wartościowymi i ustawa o obrocie instrumentami finansowymi),
stosuje najbardziej zaawansowane systemy informatyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania ciągłości działania (Ustawa o usługach płatniczych).
Platforma Trajdoo, www.trejdoo.com współpracuje z 35 bankami w j Europie.  Obsługuje i rozlicza transakcje w 14 walutach, w tym w lirze tureckiej (TRY) .
Przykładowa kalkulacja oszczędności przy zastosowaniu platformy trejdoo.com z uwzględnieniem kursów wymiany walut z dnia 5 stycznia br. z godz. 12.00.
Analiza obejmuje zakup na Platformie Trejdoo kwoty 100.000,00 TRY
Kurs na Trejdoo.com*                                         1,5422             Koszt zakupu: 154,220,00 PLN
Kurs w banku    (standardowy)**                     1,5884             Koszt zakupu: 158.840,00 PLN
Kurs w banku    (negocjowany)***                  1,5649             Koszt zakupu: 156.490,00 PLN

* kurs wymiany uwzględnia już minimalną prowizję pobieraną przez Trejdoo
** średni standardowy kurs wymiany w bankach,
*** b. dobry kurs negocjowany oferowany w bankach
Oszczędność wynosi: 4.620,00 PLN w porównaniu do standardowego kursu oferowanego przez banki, ale co najmniej 2.270,00 PLN w porównaniu nawet do najlepszych negocjowanych kursów oferowanych przez banki tylko niektórym klientom.
W przypadku wymiany TRY na PLN oszczędność będzie podobnej wysokości.
Zapraszamy do współpracy. W celu jej rozpoczęcia wystarczy bezpłatnie zarejestrować się  w naszym serwisie internetowym www.trejdoo.com i przy rejestracji podać  indywidualny kod promocyjny: VIP15, który umożliwi uzyskanie korzystniejszych warunków handlowych niż ogólnodostępne na naszej platformie, personalizację usług oraz możliwość negocjacji kursów wymiany walut z dedykowanym dla Państwa dealerem walutowym.
W przypadku j pytań  pozostajemy do dyspozycji pod nr telefonu +48 22 101 58 80 oraz adresem e-mail pomoc@trejdoo.com.

kontakt
Igoria Trade S.A.
Ul. Puławska 111 A/109   
02-707 Warszawa
Tel. +48 22 101 58 80 wew. 931
Fax +48 22 528 67 0
Członkowie
 • PDS
 • HG hava sp. z o.o.
 • Logitrans Logistics (Poland) Sp. z o.o.
 • Targi Kielce S.A.
 • NEROMODA
 • Centrum Consulting Istanbul
 • Ekol Logistics Sp. z o.o.
 • Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
 • 3CARGO
 • Grupa Raben
 • Amber Vision sp. z o.o.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
 • Aksbud System Sp. z o.o.
 • HS Avukatlık Ortaklığı Law firm
 • Agropartners
 • JT Tadeusiak S.A.
 • Ecol Sp. z o.o.
 • Zirve TP Sp. z o. o
 • Energotherm Sp. z o.o.
 • Rockfin Sp. z o.o.
 • Igoria Trade S.A.
 • Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products
 • Biuro Handlowe „TECHMA”
 • Gülermak
 • ZRE Katowice S.A.
 • TRIUMF Sp. z o.o.
 • Kam-Alp Trading Sp. z o.o.
 • ISKO DENIM Sp. z o.o.
 • PTAK S.A.
Nasi partnerzy
 • Setrow
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • Przedsiębiorcy.pl. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.
 • BBF
 • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
 • Business Centre Club
 • Polska Izba przemysłu Targowego